Meerderheid maakt zich zorgen over veiligheid persoonsgegevens

pasEen groot deel van de Nederlanders laat het er niet bij zitten als bedrijven onzorgvuldig omgaan met hun persoonlijke gegevens. Misstanden worden besproken met familie, vrienden of kennissen, men vraagt opheldering aan het bedrijf of loopt weg als klant. Dit blijkt uit een door Ruigrok|Netpanel uitgevoerd online kwantitatief onderzoek naar de houding van Nederlanders ten aanzien van de omgang met persoonsgegevens door het bedrijfsleven en andere organisaties. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van ZyLAB, vooraanstaand leverancier van eDiscovery en informatie risico management oplossingen.

Uit het onderzoek blijkt dat een overgrote meerderheid zich in meer of mindere mate bezorgd maakt over hoe bedrijven omgaan met persoonsgegevens. 61% van de respondenten maakt zich er soms zorgen over, een kleiner deel, 23%, maakt zich regelmatig of vaak zorgen.

Een derde (35%) van de Nederlanders vermoedt dat bedrijven waar zij klant zijn, weleens onzorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. Men heeft het idee dat vooral telefoon- en e-mailgegevens doorverkocht of doorgegeven worden.

Bij onzorgvuldig handelen wordt bedrijf om opheldering gevraagd
Uit het onderzoek komt naar voren dat Nederlanders actie ondernemen als ze vermoeden dat een bedrijf waar zij klant zijn, onzorgvuldig is omgegaan met hun persoonlijke gegevens. Allereerst wordt er over gesproken met familie, vrienden en kennissen (29%). Iets meer dan een kwart vraagt het bedrijf om opheldering en eveneens een kwart stapt op als klant. In een kleiner aantal gevallen zet men social media in (6%) of meldt men het voorval bij een consumentenorganisatie (5%).

Prof. Johannes Scholtes, Chief Strategy Officer en oprichter van ZyLAB: “Nederland heeft de beveiliging van persoonsgegevens bij wet vastgelegd, maar voor een commerciële organisatie is het tevens belangrijk te realiseren dat een groot deel van hun klanten tot actie over gaat als er niet zorgvuldig wordt omgegaan met hun persoonlijke gegevens.”

Scholtes haalt eerder onderzoek van Radar aan waaruit bleek dat ruim de helft van de WhatsApp-gebruikers zich zorgen maakt om zijn persoonlijke gegevens nu deze in handen komen van Facebook. Ruim een kwart overweegt sinds de overname om over te stappen op een andere berichtendienst. Scholtes wijst tevens op de ophef over de inmiddels weer ingetrokken plannen van de ING om de betalingsgegevens van hun klanten voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Scholtes: “De Nederlander staat niet onverschillig ten opzichte van de omgang met persoonsgegevens. Uit het onderzoek blijkt dat twee derde van de ondervraagden (67%) het oneens is met de stelling dat het hen niet boeit hoe bedrijven met hun persoonsgegevens omgaan. Bedrijven zullen hier rekening mee moeten houden. ZyLAB wil deze bedrijven ondersteunen bij de invoering van een goed doordacht en juridisch verdedigbaar archiveringsplan en een strikt beleid voor de bescherming van persoonsgegevens, dataretentie en datavernietiging.”

Over het onderzoek
Het online onderzoek is door Ruigrok | NetPanel uitgevoerd onder Nederlanders van 18 jaar en ouder, onder het panel van PanelClix, via riversampling. Voor het onderzoek werden de reacties verwerkt van 634 panelleden. De maximale marge bij deze steekproefomvang bedraagt bij 95% betrouwbaarheid 3,9%. De uitkomsten zijn (na een kleine weging) representatief naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. De vragenlijst heeft online gestaan van 2 tot en met 5 april 2014. Gemiddeld heeft men vier minuten nodig gehad om de vragenlijst in te vullen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here