Reactie van de werkgroep hersentumoren vzw op incidenten

Naar aanleiding van de betreurenswaardige incidenten die zich afgespeeld hebben in de afdeling radiotherapie van het universitair ziekenhuis Gent met betrekking tot de bestraling van hersentumorpatiënten wenst Werkgroep Hersentumoren vzw, als enige patiëntgerichte organisatie specifiek voor de belangen van hersentumorpatiënten en hun naasten, volgende punten te benadrukken:

– Wij betuigen ons medeleven met de getroffen patiënten en hun
naasten.
– Wij voelen ook mee met de andere betrokennen die buiten hun wil om in een dergelijke desastreuze situatie beland zijn.
– Wij vragen een diepgaand en volledig onderzoek naar de oorzaken van de foutieve toediening van bestralingen, niet om bepaalde personen met de vinger te wijzen, maar met het oog op het opstellen van verbeterde controlemechanismen en een verhoging van de veiligheid.
– Wij wensen met klem te stellen dat bij de behandeling van hooggradige tumoren en/of niet toegankelijke hersentumoren het gebruik van radiotherapie noodzakelijk blijft ter voorkoming van
recidief of voor de behandeling zelf. Patiënten mogen zich niet laten afschrikken door dit incident.
– Wij geven de getroffenen de raad enerzijds te overleggen met de ombudsdienst van het UZ Gent, maar ook contact op te nemen met de juridische dienst van hun mutualiteit. Op deze wijze kunnen de dossiers gebundeld en met vakkennis behandeld worden.

Voor verdere informatie kan U terecht bij:
Werkgroep Hersentumoren vzw
Francois Boeye
Tel.: 0495 303 511
E-mail: info@wg-hersentumoren.be
Website: www.wg-hersentumoren.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER