Opiniestuk Uber Liberaal Vlaams StudentenVerbond

txAls het conflict tussen Uber en het Brusselse gewest iets aantoont, dan is het wel dat innovatie gevoelig ligt. Beleidsmakers die innovatie in de weg staan verliezen daarbij het belang van de consument uit het oog.

Dat het de verdienste van de vrije markt is om innovatie te bolsteren, betere producten en diensten aan de man te brengen en zo welvaart te creëren, is een wijsheid die al langer dan vandaag meegaat. Dat gevestigde belangen er baat bij hebben om hun eigen markt en mensen veilig te stellen en te verdedigen tegen nieuwkomers en daarvoor al eens kijken naar beleidsmakers evenzeer. Dat die reactie niet meer dan menselijk is, wist de Franse econoom, filosoof en politicus Frédéric Bastiat maar al te goed. In zijn satirische ‘Petitie van de kaarsenmakers’ laat hij een kaarsenmakersgilde opdraven die van de beleidsmakers eist dat deze het zonlicht blokkeren. De zon is immers bijzonder oneerlijke concurrentie waardoor zij minder kaarsen kunnen verkopen.

Het verhaal dat zich ontrafelt tussen Uber Taxi en het Brusselse Gewest bij monde van haar minister van Mobiliteit Brigitte Grouwels lijkt hoe langer hoe meer een klassieker te worden. Innovatieve ondernemers trachten een nieuw project op poten te zetten maar zien zich daarbij gefrustreerd door regelgeving en beleidsmakers die, eerder dan de kant van de consument te kiezen, zich scharen achter bestaande kartels. Het is een scenario dat hoe langer hoe meer bekend in de oren klinkt, en dat is meer dan een spijtige zaak.

Verhalen over politici die, ongeacht hun partijpolitieke stempel, de schijn dragen wat dichter bij de economische sector aanschurken dan wenselijk is, zijn we als bevolking intussen bijna gewoon geworden. Of toch niet? Het Uberverhaal lokt uit verschillende hoeken bijzonder verontwaardigde reacties uit. Dat hoeft dan ook niet te verbazen. De bijzondere regeldrift van beleidsmakers over alle niveaus heen maakt belangenconflicten bijna onvermijdelijk. Hoe kunnen we door het kluwen heen nog nagaan in wiens belang de regels zijn opgesteld? Wat moeten we denken van woordvoerders die er geen geheim van maken rechtstreekse invloed te hebben op het beleidsproces? Nu mag overduidelijk blijken dat de dupe van het verhaal de consument is. Eerder dan de vruchten te kunnen plukken van innovatie, moet deze vaststellen dat het beleid duidelijk niet in zijn voordeel uitdraait.

De vraag die in de lucht hangt is dan ook of dit debacle ertoe in staat zal zijn om een ommeslag teweeg te brengen in hoofde van onze dames en heren politici. Zal men er opnieuw voor kiezen alles te blijven regelen, de rol van ondernemers over te nemen of zelf hippe apps proberen te ontwerpen? Of laat men het aan de ondernemer en de consument over om te zien wie de beste dienst kan leveren? De eerste optie betekent een instandhouding van het status quo, met alle gevolgen vandien. De tweede optie, beste dames en heren politici, is een stem van vertrouwen in de consument. Of gaan we het zonlicht echt verbieden?

Bavo De Mol, voorzitter LVSV Nationaal
Arnd De Weirdt, politiek secretaris LVSV Nationaal

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here