Alles in een zak, afval sorteren is niet meer nodig

"Alles terug in één zak. Afval sorteren is niet meer nodig". De Antwerpse cultuurschepen Filip Heylen is goed op weg zich te ontpoppen als de Gerard Mortier van het Vlaamse afvalbeleid. Erger is dat hij nu ook bijval krijgt van de zogenaamde "milieu"-minister Kris Peeters. zegt Groen! in hun persmededeling

"Het signaal dat hiermee gegeven wordt aan de Vlaamse burgers is catastrofaal. De schepen en de minister zaaien de grootste verwarring. Terwijl Vlaanderen en verschillende steden en gemeenten dure campagnes betalen om de mensen aan te zetten tot het voorkomen en sorteren van afval, doen de schepen en de minister ongegeneerd het tegenovergestelde", stelt Groen!-volksvertegenwoordiger Rudi Daems. Groen! zal Minister Peeters hierover in het Vlaams parlement interpelleren.

Vlaanderen is nochtans bijzonder succesvol in de selectieve ophaling van huisvuil: we staan model voor de rest van Europa. Waarom dan ons eigen beleid neerhalen? De restfractie, het afval dat niet apart wordt ingezameld, is in Vlaanderen tot een minimum teruggebracht: in veel gemeenten tot ver beneden de beoogde grens van 150 kilo per inwoner per jaar.

De voordelen van selectief inzamelen voor het milieu zijn bijzonder groot. Het storten van huishoudelijk afval kon worden afgebouwd en ook de hoeveelheid afval die nog moet verbrand worden, neemt verder af . Rond de verwerking van het selectief ingezamelde huisvuil is een heel nieuwe economische recyclage-sector gegroeid, één van de belangrijkste groei-sectoren waar honderden nieuwe jobs gecreëerd werden.

De minister wil nu blijkbaar ingaan tegen het Afvalstoffenplan goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

Groen! is voorstander van alternatieve verwerkingsmethodes voor afval zoals mechanische scheiding of biologische verwerking van afval. Maar deze methodes hebben enkel zin in aanvulling op het voorkomen en sorteren van afval aan de bron, door de mensen zelf.

De verborgen agenda van zowel Peeters als Heylen is blijkbaar de restauratie van het afvalverbrandingsbeleid. Verbranden is in de ogen van de CD&V een veredelde vorm van 'thermische recyclage', van groene stroomproductie en verdient alle steun. Want alles in één zak, wil ook zeggen alles terug naar de oven, al dan niet na voorbehandeling. Wil minister Peeters de smeulende plannen voor nieuwe verbrandingsovens allemaal terug boven halen? Ten koste van een trotse stoet van groene KMO's: kringloopcentra, sorteerinstallaties en recyclagebedrijven waar honderden dikwijls laaggeschoolde werkzoekenden een waardige job hebben gevonden? En is de CD&V dan helemaal vergeten dat ze ooit een probleem had met dioxines?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here