Nog jaren verkeersellende tussen Wetteren en Zottegem

autoNog jaren verkeersellende tussen Wetteren en Zottegem

Net als heel wat andere streekdossiers, denken we maar aan de aanpak van de overstromingsproblematiek in het Denderbekken, blijft ook het dossier van de N42 steken in jarenlange studie- en ontwerpfases. Uit het antwoord op de laatste parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Vera Van der Borght aan Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits over de herinrichting van de N42 tussen Wetteren en Geraardsbergen (via Zottegem) kunnen we besluiten dat de aanleg van 2X2 rijstroken over het ganse tracé niet voor de eerstkomende jaren zal zijn.

De herinrichting van de N42 sleept al decennia aan en dat de plannen aanleiding geven tot heel wat debatten en studiewerk is niets nieuws onder de zon. Het Vlaams Parlement ondernam in juni 2011 echter wel een initiatief om in dit dossier eindelijk tot een definitieve doorbraak te komen. Een voorstel van resolutie werd toen goedgekeurd waarin het dossier van de N42 als één van drie belangrijke mobiliteitsdossiers voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen werd naar voor geschoven en waarbij aan de Vlaamse Regering gevraagd werd om snel vorderingen te maken bij uitvoering van de plannen.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Vera Van der Borght stelt al sinds haar aantreden in 2004 parlementaire vragen over het dossier: “Dit is opnieuw zo’n dossier waarbij je na tien jaar vaststelt dat er op het terrein amper iets veranderd is. Waarom slaagt het Vlaams Gewest er maar niet in om te komen tot de aanvang van belangrijke infrastructuurwerken? Jaar na jaar volgden de plannen, studies en ontwerpen elkaar op, terwijl deadlines en timing steeds weer naar later verschoven worden. De Vlaamse meerderheidspartijen CD&V, N-VA en SP.A weigerden in 2011 om het voorstel van resolutie van Open VLD goed te keuren. Wij hadden een concrete en striktere timing opgelegd. We zien nu het resultaat van de zwakke resolutie van de meerderheid: niets. Of was het engagement van de meerderheid toen gewoon één grote farce of show, waarbij men toen al wist dat dit dossier geen prioriteit zou krijgen.”

Verkeersveiligheid en ontsluiting

 

Nochtans zijn er redenen genoeg om werk te maken van de herinrichting: “De N42 is een drukke en gevaarlijke gewestweg. Door de 2×1 rijstroken zorg je voor gevaarlijke inhaalmaneuvers, terwijl vrachtwagens en landbouwvoertuigen regelmatig zorgen voor ellenlang vertraagd verkeer. We zien ook dat door de beperkte capaciteit tussen Wetteren en Zottegem er in de avondspits heel wat wagens al staan aan te schuiven op de pechstrook van de E40 voor de afrit. Zo’n toestanden zijn niet langer verantwoord. De regio Zuid-Oost-Vlaanderen verdient een volwaardige en veilige ontsluitingsweg.”, aldus Van der Borght.

In haar antwoord op een parlementaire vraag van Vera Van der Borght stelt minister Crevits dat de afwerking van de plan-MER-procedure (milieueffectenrapport) “in de loop van 2014 voorzien wordt”. Nadien volgen dan nog een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), een start- en projectnota, onteigeningen, aanvraag bouwvergunning en de aanbesteding. Dan pas kunnen de werken gestart worden. “Met andere woorden, voor 2017 wordt er geen spadesteek gezet. De minister erkent dat eigenlijk ook door te zeggen dat ze ‘geen precieze timing kan vooropstellen’ en dat de nodige budgetten vooralsnog niet gekend zijn.”

Rondtrekking Herzele en aansluiting op A8

Ook voor de rondtrekking van de N42 in Herzele (buiten de dorpskom van Sint-Lievens-Esse) zit er weinig schot in de zaak. De onteigeningen zijn lopende en het Agentschap Wegen en Verkeer hoopt die tegen het voorjaar van 2015 te kunnen voltooien. Nadien kunnen dan de werken aanbesteed worden.

De Vlaamse Regering laat ook weten achter de doortrekking van de N42 vanuit Geraardsbergen naar de A8 in Wallonië (Lessines) te blijven staan, maar verder overleg met de Waalse administratie daarover is er niet meer geweest sinds mei 2012.

Vera Van der Borght: “De conclusie is eigenlijk dat Zuid-Oost-Vlaanderen verder gesust en zoet gehouden wordt met beperkte werken. Zo zal men op 22 april starten met structureel onderhoud aan de N42 tussen Herzele en Geraardsbergen dat 40 werkdagen zal duren. Het betreft het herstellen van de schade van de betonverharding en het vervolgens overlagen met asfaltverharding. Daarmee moeten we het dan weer doen. Benieuwd of de volgende Vlaamse minister van Openbare Werken de dossiers van onze regio wél prioriteit zal geven.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here