Inbrakengolf in en rond het Gentse

diefInbrakengolf in en rond het Gentse

Dan toch geen onrustwekkende stijging van het aantal woninginbraken in de stad Gent. Eerder werd er melding gemaakt van een ware inbraakgolf in en rond het Gentse. Volgens de uitleg van de Federale Politie zou dit te wijten zijn aan de zachte weersomstandigheden.

De mensen zijn dan minder thuis (zoeken de open lucht en de terrasjes op) waardoor er andere/bijkomende momenten ontstaan waarvan inbrekers graag gebruik maken. Er worden in de media meer gerichte acties aangekondigd, die zowel door de federale als door de lokale politie zullen worden uitgevoerd.

Vanuit deze vaststelling stelde sp.a fractievoorzitter Anne Schiettekatte volgende bijkomende vragen aan de Burgemeester:

– Klopt het inderdaad dat in Gent het aantal inbraken in woningen verdrievoudigd is?

– Zijn er aanwijzingen dat deze inbrekers al dan niet opereren in bendes van buiten Gent?

– Zijn de momenten waarop inbraken plaaatsgrijpen gewijzigd?

– Worden bijkomende politieacties voorzien en wat kunnen we ons daar bij voorstellen?

– Is het opportuun om (nogmaals) preventieve acties op te zetten om de burgers rond deze (gewijzigde?) problematiek bijkomend te informeren en aanwijzingen te geven?

Het antwoord van de Burgemeester Daniël Termont (sp.a) op basis van de toelichting vanwege de korpsleiding van de Lokale Politiezone Gent is genuanceerder en minder verontrustend: (Wij citeren uit de verslaggeving)

‘Wij kunnen niet spreken van een verontrustende stijging van het aantal inbraken op het grondgebied van de Politiezone Gent.

De stijgende tendens waarvan sprake in de vraagstelling is de arrondissementele tendens.

In het eerste trimester stijgt het aantal woninginbraken op arrondissementeel niveau van 887 naar 1.141 feiten. Een stijging van ongeveer 30 %.

Wat de PZ Gent zelf betreft is er een kleine stijging waar te nemen van 6 %, van 530 (2013) naar 574 (2014).

Op korte termijn is het niet mogelijk om accuraat cijfermateriaal mede te delen m.b.t. rondtrekkende dadergroepen.

De besluitvorming dat het om rondtrekkende dadergroeperingen gaat moet immers blijken uit de feitenanalyse op een hoger niveau dan dat van de PZ Gent.

De feitenanalyse wordt gespreid over een langere termijn en afgetoetst aan onderzoeksgegevens op arrondissementeel en bovenarrondissementeel niveau.

De uiteindelijke beslissing om de dader(s) te aanzien als rondtrekkende dadergroep is een parket-beslissing.

Inbraken worden de klok rond gepleegd. De inbraken worden overwegend gepleegd op momenten dat er geen personen aanwezig zijn in de woningen (uithuiswerkende partners) of er althans geen signalen voor handen zijn dat de bewoners thuis zijn of de bewoners liggen te slapen (’s nachts).

Het jaarlijks terugkerend fenomeen van de zogenaamde avondinbraken (invallen van de duisternis) is zo een typisch gegeven.

Er is vooralsnog geen onrustwekkende stijging van het aantal woninginbraken.

Wij houden evenwel de vinger aan de pols, ons project ‘Diefstallen In Woningen’ (DIW) is daar het voorbeeld van.

De actuele toezichtinspanningen blijven wij aanhouden (patrouilles, gerichte acties, …).

Naast de toezichtpatrouilles is een gepaste reactie noodzakelijk bij meldingen waarbij het accent ligt op snelle interventie gekoppeld aan een efficiënte en optimale recherchewerking.

Het bureau politionele inbraakpreventie werkt sowieso het ganse jaar door preventieve acties uit door middel van gepersonaliseerde adviezen op vraag van de burgers, evenals globale acties om het grote publiek te sensibiliseren.

Daarnaast voert deze dienst sedert anderhalf jaar proactieve acties uit door middel van zogenaamde Speed-Diefstal Preventieacties (Speed-DPA’s), met als doel een nog groter publiek te bereiken.

Tot op heden werden er in het kader van dit project al 12.911 woningen bezocht (dit telkens op basis van analyse van inbraakgevoelige locaties en/of vraag van ongeruste burgers).

Tot slot kan de burger zijn afwezigheid tijdens de vakantieperiodes en daar buiten melden aan de Politie.

Er worden in dit verband toezichtpatrouilles uitgevoerd zowel door de Politie als de Gemeenschapswachten.’

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here