Afschaffing papieren maaltijdcheques goed voor de economie

maaltijdchequesDaems over afschaffing papieren maaltijdcheques: “Belangrijke stap, goed voor €95 miljoen extra zuurstof voor de economie”

De federale ministerraad heeft zopas een KB goedgekeurd dat de papieren maaltijdcheques vanaf 1 oktober 2015 afschaft. Senator Rik Daems die reeds lange tijd katalysator is in dit dossier reageert tevreden: “Dit is een belangrijke eerste stap en een maatregel die 95 miljoen euro zuurstof geeft aan de economie gezien de administratieve lasten met de elektronische maaltijdcheques een pak lager liggen. Maar mijn partij en ik blijven ijveren voor het omvormen van de maaltijdcheque tot een netto voordeel op de loonbrief.”

De parlementaire druk van Rik Daems om de maaltijdcheque af te schaffen en te vervangen door een netto-vergoeding heeft de sociale partners in de NAR bewogen tot een advies om enkel nog elektronische maaltijdcheques te gebruiken. Met het KB dat de ministerraad net goedkeurde geeft de federale regering uitvoering aan dit advies. Vanaf 1 oktober 2015 zullen er enkel nog elektronische maaltijdcheques uitgegeven worden, vanaf 1 januari 2016 moeten alle papieren cheques uit omloop zijn.

De Dienst Administratieve Vereenvoudiging van de Federale Overheid berekende op basis van een administratieve lastenmeting dat de afschaffing van de papieren maaltijdcheque een voordeel oplevert van 68 miljoen euro voor de handelaars, 13 miljoen euro voor de bedrijven door lagere administratie- en beheerskosten en van 14 miljoen euro voor de werknemers door ongebruikte en verloren cheques.

Senator Daems: “Dit is een belangrijke stap, op weg naar de volledige afschaffing van de maaltijdcheque en vervanging door een netto voordeel op de loonbrief. Dat is voordelig voor zowel de handelaars die maaltijdcheques innen, bedrijven die ze toekennen en werknemers die ze gebruiken. Deze eerste stap levert al 95 miljoen euro op aan zuurstof voor de economie.”

De liberaal uit wel twee bedenkingen. “We moeten er nauw op toezien dat de administratieve kost voor de ondernemers die maaltijdcheques innen en toekennen wel degelijk lager IS. Een netto voordeel op de rekening van de werknemer is en blijft de beste oplossing. Daarnaast is het geen probleem dat er meerdere uitgevers van elektronische maaltijdcheques zijn, maar die cheques moeten wel allemaal compatibel zijn met één terminalsysteem”, aldus nog Daems.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here