Een half jaar na de opening zit Muntpunt zonder geld

biancaToekomst Muntpunt onzeker

“Een half jaar na de opening zit Muntpunt zonder geld. De aankoop van boeken dreigt stil te vallen omdat de Vlaamse Gemeenschapscommissie haar financieel engagement niet nakomt” waren de onheilspellende boodschappen die we de voorbije dagen in de pers konden lezen.

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie besliste prompt vrijdagochtend om 8u30 een extra Commissie Cultuur samen te roepen, onder het voorzitterschap van Brussels Volksvertegenwoordiger Bianca Debaets (CD&V). Met betrekking tot de IT investeringen gaf Bruno De Lille, VGC Collegelid bevoegd voor Cultuur, aan dat er inderdaad maar 300.000 EURO was uitbetaald terwijl er 600.000 EURO was toegezegd. Maar volgens het Collegelid zal dat bedrag worden bijgepast indien aan de hand van objectieve cijfers de nood aan extra middelen kan worden aangetoond. Het schoentje knelt pas echt bij de personeelsfinanciering, de enveloppefinanciering blijkt immers niet te volstaan om de voltallige personeelsequipe te honoreren. Een overleg tussen Muntpunt, de administratie en het kabinet moet soelaas brengen.

Bianca Debaets verbaast zich erover dat deze vergadering pas op 8 mei gepland is, terwijl de brief waarin de directeur en voorzitter aan de alarmbel trekken, dateert van 10 maart. “Dit wijst niet bepaald op hoogdringendheid, terwijl de situatie toch alarmerend is” aldus Debaets. “Maar wat me het meest verontrust is de verdere werking van Muntpunt. Staatssecretaris De Lille gaf immers aan dat Muntpunt terug moet keren naar de basisopdrachten van de bibliotheekwerking. Terwijl het net de optie was om Muntpunt te laten groeien naar een echte belevingsbibliotheek veel eerder dan een plek waar je alleen maar komt om een snel een boek uit te lenen. Bovendien vind ik het belangrijk dat Muntpunt de informatieopdracht over het Nederlandstalig aanbod in Brussel blijft vervullen. En ook blijft verderwerken met andere Vlaams-Brusselse partners zoals gemeenschapscentra en scholen. Tot slot moet Muntpunt ook Brussel verder promoten in Vlaanderen” zegt Debaets. Ze hoopt dan er snel duidelijkheid komt zodat de financiële en inhoudelijke toekomst van Muntpunt verzekerd is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here