Onverwacht grote opkomst voor “Ronde van Dilbeek”!

ronde van dilbeel1Op donderdagavond 3 april kwamen de schepenen op de voorlaatste dag van hun “Ronde” afgezakt naar de kleine zaal Solleveld om hun visie en beleidsplannen toe te lichten voor Bodegem en Kapellen. Na de verwelkoming van Piet Verhasselt gelegenheidsmoderator, mocht burgemeester Willy Segers als eerste het woord nemen. Hij had het ondermeer over nieuwe beleidsaccentenen en wist meteen ook te vertellen dat de 41.000 ste inwoner van Dilbeek een week geleden geboren werd.

De burgemeester gaf ook nog een paar andere cijfers mee. Momenteel vind je 109 verschillende nationaliteiten in Dilbeek. In 2013 kwamen er 2600 nieuwe inwoners in Dilbeek wonen waarvan 1211 personen met een niet Belgische nationaliteit.

De instroom in 2013 zag er als volgt uit 50,40 % kwam uit Brussel, 6,70 % buitenlanders, 3,3 % komen uit Wallonië en maar 19,50 % ten slotte zijn inwijkelingen uit Vlaanderen zelf. Ten slotte geven we nog mee dat de thuistaal van de kinderen geboren in 2009 voor 45,2 % het Nederlands is, 29,7 % Frans, 1,3 spreekt Engels en 23,8 % spreekt geen van deze talen.

Daarom word er ook nauw samengewerkt met het Huis van het Nederlands, vzw De Rand, Provinciaal integratiecentrum (PRIC) en het platform van Vlaamse randgemeenten.

Dit om anderstalige nieuwkomers te integreren en het Nederlandstalige karakter van de gemeente te bestendigen.

Dan was het aan schepen Jef Vanderoost die de aanwezigen wegwijs maakte in de financiën. Hij gaf een duidelijke uitleg vanwaar de middelen kwamen en op welke wijze deze gespendeerd werden. Om het nog aanschouwelijker te maken vergelijkte hij het met een gezin ook daar gaat het over inkomsten en uitgaven. Uit zijn uiteenzetting bleek dat de grootste hap uit het budget gaat naar uitbetalen van lonen en pensioenen en naar grote werken. Aan inkomstenzijde werd er in het verleden overgegaan tot de verkoop van een deel van het patrimonium en éénmalige maatregelen alsook soms een onverwachte meevaller.

Maar om tegemoet te komen aan de autofinancieringsmarge (financieel draagvlak) zag het bestuur zich verplicht de belastingen te verhogen want “koken kost geld”. Er werd wel afgesproken dat deze verhoging zou stagneren voor zes jaar en als het eventueel mogelijk was deze in de toekomst (naar het einde van de legislatuur toe) zouden kunnen dalen.

Schepen De Ridder kwam daarna aan het woord en had het onder andere over openbare reinheid en verbetering ervan door o.a. sensibiliseringscampagnes. Het sluikstorten aanpakken door gasboetes, aankoop van groen- en natuurgebieden, ingroenen van openbaar domein en het bermbeheersplan zijn enkele maatregelen die zullen genomen worden.

Als laatste voor de pauze kwam schepen Stijn Quaghebeur ons onderhouden over mobiliteit en openbare werken. En daar onthouden we van dat er nog heel wat werken op stapel staan zoals de heraanleg van het Dorpsplein van Bodegem, het vernieuwen van de Bodegemstraat weliswaar in fazen zodat de hinder zoveel mogelijk beperkt word.

De renovatie van de Sint-Martinuskerk , de afwerking van de Sint-Ambrosiuskerk , het verfraaien van het Centrum van Sint-Ulriks-Kapellen zijn er ook enkele van. Uiteraard word er ook geld voorzien voor de herstelling en onderhoud van sommige straten. Ook het aanleggen van fiets-en voetpaden staat hoog in het vaandel en zal dan ook dankzij subsidies uitgevoerd worden waar mogelijk. Daarna werd het werk van barmhartigheid “de dorstigen laven” tijdens de pauze in praktijk gebracht.

Na de pauze was het aan het publiek om vragen te stellen weliswaar op papier. Deze werden gebundeld door Piet Verhasselt, die ze op zijn eigen bekende wijze aan de respectievelijke schepen stelde. Plaatselijk 1e schepen Elke Zelderloo was verontschuldigd al kon niemand de reden van haar afwezigheid verklaren, dus konden er geen vragen gesteld worden over vergunningen of personeelszaken (twee van haar bevoegdheden). Lies Vereecke kreeg een vraag om eventueel een speelpleintje aan te leggen op de site van het huisje Mostinckx.

Schepen van cultuur Diane Van Hoof moest uitleggen waarom het evenement “Palm Parkies” Dilbeek niet meer aan deed en de burgemeester moest de maatregelen uitleggen die genomen werden tegen de inbraakgolf die momenteel in sommige wijken van Dilbeek heerst. Dan was het de beurt aan de voorzitter van de gemeenschapsraad Andre Mertens om nog even het woord te nemen en de verzuchtingen die de gemeenschapsraad in 2009 overmaakte aan het college even af te toetsen aan de huidige situatie. Gelukkig kreeg het schepencollege nog net een goed van de voorzitter.

Ten slotte bedankte Piet nog het ganse schepencollege voor dit initiatief en was het aan burgemeester Segers om deze avond af te sluiten, iedereen te bedanken en een veilige thuiskomst te wensen. Geïnteresseerden kunnen morgen nog een laatste maal terecht in Caerenberghveld in Schepdaal eveneens 20u.

ronde van dilbeel2

ronde van dilbeel4

ronde van dilbeel3

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here