N-VA neemt het op voor transgenders

vlagN-VA neemt het op voor transgenders: Vlaams Parlement keurt resolutie goed

Vandaag keurt het Vlaams Parlement een resolutie goed waarin wordt opgeroepen werk te maken van de verdere versterking van de maatschappelijke positie van transgenders. Het initiatief voor de resolutie werd genomen door Piet De Bruyn (N-VA) die de transgenderthematiek nauwgezet volgt.

Zowel de juridische positie van transgenders als de maatschappelijke situatie zijn de voorbije jaren verbeterd. In Vlaanderen werden zinvolle initiatieven genomen op het gebied van gelijke kansen, onderwijs en werk waarbij uitvoering werd gegeven aan het engagement dat in het Vlaams Regeerakkoord van 2009 werd ingeschreven.

Toch is het nodig om een tandje bij te steken. Met name vanuit het brede gezondheids- en welzijnsbeleid is bijkomende aandacht nodig. Transgenders blijven een bijzonder kwetsbare groep die momenteel helaas niet altijd correct wordt opgevangen in de bestaande gezondheids- en welzijnsinitiatieven. Meer dan één op drie van de transgenders verandert van huisarts of hulpverlener wegens negatieve reacties en bijna een kwart vermijdt elk contact met de reguliere gezondheidszorg.

De Bruyn: “Zonder met een beschuldigende vinger te gaan zwaaien, maken deze cijfers wel duidelijk dat de gezondheids- en welzijnssector nog onvoldoende vertrouwd is met transgenders en hun specifieke noden en zorgbehoeften. We vragen heel concreet om meer aandacht te besteden aan kennisoverdracht wat betreft transgenders in de welzijnssector en daarbij zeker voldoende aandacht te geven aan de bestaande gespecialiseerde diensten en initiatieven.”

De hoorzitting met experten die in het Vlaams Parlement werd gehouden, schetste op serene wijze de uitdagingen die we als maatschappij nog hebben voor wat betreft het versterken van de maatschappelijke positie van transgenders. De N-VA engageert zich om deze uitdagingen ook de volgende regeerperiode op de politieke agenda te zetten. Zo werkt de partij dag na dag aan een sociaal Vlaanderen waar diversiteit een meerwaarde is en alle kansen krijgt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here