Wetgevend kader rond genitale verminking wordt uitgebreid

schaarGenitale verminking – De commissie Justitie van de Senaat heeft vandaag het wetgevend kader rond genitale verminking uitgebreid met een unanieme stemming. Momenteel kunnen personen die genitale verminking bij vrouwen uitvoeren, vergemakkelijken of bevorderen worden vervolgd op basis van artikel 409 van het Strafwetboek. Het wetsvoorstel van CD&V-senatrice Els Van Hoof wil ook personen die daartoe aanzetten of voor pleiten strafbaar stellen.

Volgens een studie van het Instituut voor Tropische Geneeskunde leefden in ons land in 2012 meer dan 13.000 slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking, terwijl nog eens 4.084 meisjes en vrouwen het risico lopen om slachtoffer te worden. De slachtoffers worden ook steeds jonger.
Uit een studie van het European Institute for Gender Equality blijkt bovendien dat dergelijk misdrijf nog nooit heeft geleid tot een rechtszaak in België. Vaak is het niet alleen moeilijk om gevallen op te sporen en voldoende bewijs te verzamelen, slachtoffers durven dit niet altijd te melden omdat de aanstokers ervan ongestraft blijven.

Volgens Els Van Hoof, die tevens voorzitster is van Vrouw & Maatschappij, de politieke vrouwenbeweging van CD&V, schrijft ons land zich hiermee in in een groeiende internationale tendens. Zowel de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties als de Europese Unie vragen hun lidstaten meer inspanningen te leveren om vrouwelijke genitale verminking te bannen. Sinds vorig jaar is de senatrice bovendien politiek coördinator voor ‘AWEPA International’ (Association of European Parliamentarians with Africa) rond genitale verminking.

Eerder dit jaar liet het VRT-programma Ter Zake verschillende getuigenissen aan het woord over genitale verminking in ons land. Het globaliseringsproces exporteert deze problematiek immers vanuit Afrika ook naar Europa. Zelf ging Van Hoof op zoek naar getuigenissen in ons land. Een medewerker van het Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles (GAMS) verwoordde zelfs de opgang van deze problematiek als volgt: “Terwijl het GAMS één vergadering organiseert om genitale verminking bij vrouwen een halt toe te roepen, organiseert de gemeenschap er vijf om te zeggen dat men ermee door moet gaan.”

De straf die de senatrice voor ogen heeft zou acht dagen tot een jaar gevangenisstraf bedragen. “Hierdoor heeft de rechter voldoende mogelijkheden om een straf op te leggen die in verhouding staat tot de feiten”, zegt ze hierover.

“Als parlementslid heb ik steeds geprobeerd om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen hoog op de maatschappelijke agenda te zetten”, zegt Van Hoof. “Graag wil ik dan ook een oproep doen aan alle vrouwen die hier rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken hebben. Blijf hier niet mee zitten. Kom er mee naar buiten. Alleen zo kunnen we het probleem in kaart brengen, en de verantwoordelijken hiervoor een gepaste straf geven.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here