Senaat wil einde stellen aan wilde stakingen

stakingSenaat wil einde stellen aan wilde stakingen bij Overheidsbedrijven

De commissie Financiën en Economie heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat komaf moet maken met wilde stakingen bij de overheidsbedrijven. Wilde stakingen zijn onaangekondigde acties die in strijd zijn met de bestaande sociale protocolakkoorden. Het protocolakkoord dat toenmalig minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte afsloot met de spoorbonden zal wettelijk worden verankerd. CD&V-senator Etienne Schouppe is de drijvende kracht achter deze wetswijziging.

In de commissie Financiën en Economie is deze middag een wetsvoorstel goedgekeurd dat de continuïteit van de openbare dienstverlening van de overheidsbedrijven maximaal moet waarborgen. Het geeft een wettelijke verankering aan het protocolakkoord van 19 april 2010 tussen de vakbonden en de regering bij de NMBS. Het heeft als doel de sociale dialoog te versterken en te streven naar conflictbeheersing binnen de publieke sector. Het protocol sluit geen stakingen uit, maar wel wilde stakingen. Noch de vakbonden, noch de NMBS zijn gebaat met wilde stakingen. En de klant is er al zeker de dupe van.

Etienne Schouppe: “De overheidsbedrijven spelen een essentiële rol in de economische en sociale samenhang van ons land. We moeten erover waken dat de opdrachten van de openbare diensten gewaarborgd blijven, zodat de burgers toegang hebben tot een kwaliteitsvolle dienstverlening van de publieke sector.”

Deze protocolakkoorden zullen in elke beheersovereenkomst tussen de overheid en het betrokken overheidsbedrijf opgenomen worden. “Elke burger heeft recht op enige voorspelbaarheid van de openbare dienstverlening”, besluit Schouppe, die met deze hervorming verder uiting geeft aan het regeerakkoord.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here