Denderleeuw in beroep tegen milieuvergunning voor leemontginning

grondGemeente Denderleeuw gaat in beroep tegen verlenging milieuvergunning voor leemontginning Vandersanden Steenfabrieken

De firma Vandersanden Steenfabrieken nv heeft onlangs een milieuvergunning gekregen voor het verder exploiteren van de leemontginning in de ‘Vlamoven’ in Denderleeuw. Het gemeentebestuur is het hiermee niet eens en heeft via zijn raadsman een beroepschrift ingediend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu.

Vandersanden Steenfabrieken nv diende in oktober 2013 een aanvraag in bij de Provincie Oost-Vlaanderen om de bestaande milieuvergunning voor de leemontginning in de Vinkenstraat te hernieuwen. De vergunningsaanvraag lag gedurende 30 dagen ter inzage op het gemeentehuis en er werd op 19 november een informatievergadering georganiseerd. Uiteindelijke werden 3 bezwaarschriften en 2 petities ingediend waarin buurtbewoners hun bezorgdheden uitten.

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen ging op 13 februari 2014 over tot het verlenen van een milieuvergunning aan Vandersanden Steenfabrieken nv voor het verder exploiteren van de leemontginning. Dit ondanks een ongunstig milieuadvies van het college van burgemeester en schepenen.

“Wij zijn evenwel van oordeel dat er bij de vergunningverlening door de deputatie van Oost-Vlaanderen niet genoeg rekening gehouden is met de elementen uit het ongunstig advies”, licht schepen van Milieu Sofie Renders toe. “Denk maar aan de mobiliteitsproblemen die het aan- en afrijden van de vrachtwagens met zich mee brengen. En de mogelijke geluidshinder voor de omliggende woningen. Daarom besliste het schepencollege om een raadsman aan te stellen en een beroepschrift in te dienen bij de bevoegde minister van Leefmilieu.”

Het ingediende beroep werd ontvankelijk verklaard. De Vlaamse minister heeft tot half augustus de tijd om hierover en uitspraak te doen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here