W&Z zorgt voor nieuwe opstoot van kleine vliegjes langs de Schelde

scheldeWellicht is de discussie rond de Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle je niet vreemd. Tot nu toe heeft Servaas Schutyser en de buurtgroep GEzwiNT het debat voornamelijk discreet gevoerd. “Dat de weerstand tegen het project vanuit alle hoeken toeneemt, doet Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) blijkbaar naar hardere middelen grijpen”, zeggen Servaas Schutyser en de buurtgroep GEzwiNT.

Bij het begin van de Krokusvakantie heeft W&Z het bovendebiet ter hoogte van de sluis van Gentbrugge afgesloten. Daardoor komt bij laag water de Schelde nagenoeg volledig droog te staan en creëren ze in combinatie met de zachte winter een droomscenario voor een nieuwe opstoot van knijten (kleine vliegjes). Het is duidelijk dat ze die knijten nodig hebben om hun pleziervaartproject te verantwoorden. Servaas Schutyser en de buurtgroep GEzwiNT vinden dat alle Gentenaren dit moeten weten. Hieronder vind je een samenvatting van de feiten volgens Servaas Schutyser en de buurtgroep GEzwiNT (Sonja Peters; Wilfried Van Vaerenbergh; Renaat Daem; Eef Thoen)

“Het kan ze geen knijt schelen”

Een alerte buurtbewoonster stelde vast dat sinds begin maart de Schelde bij laag tij volledig droog komt te staan. Dit is niet meer gebeurd sinds in 2009 een constant debiet langs de sluis van Gentbrugge werd ingesteld ter bestrijding van de knijten. Het antwoord van Michaël De Beukelaer, van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z), luidt dat dit niet meer nodig zou zijn omdat de situatie is geëvolueerd naar een begroeiing met riet en wilgen die niet meer gunstig is voor knijten. Als tweede reden verwijst hij naar een studie kaderend binnen het MER-onderzoek (Milieueffectenrapport) voor het pleziervaartproject op Zeeschelde Gentbrugge-Melle. Die zou volgens hem aantonen dat er belangrijke erosie en uitloging is van verontreinigd sediment.

Enerzijds erkent W&Z met dit antwoord eindelijk dat de knijtenproblematiek van voorbijgaande aard is. Anderzijds is er geen reden om die waterstroom net nu te stoppen, wel integendeel. Door deze actie komen grote delen van de bodem (zie foto), die bij laag tij normaal permanent onder water blijven, langdurig bloot te liggen. Samen met de uitzonderlijk zachte winter en warm voorjaar vormt dit het ideale scenario voor een eventuele nieuwe opstoot van knijten in de zomer. Het verbaast de buurtgroep Gezwint dat W&Z hier geen rekening mee houdt. Of kan het ze geen knijt schelen? Een nieuwe opstoot van die kleine vliegjes zou in de publieke opinie natuurlijk helpen om de bouw van de sluis door te drukken.

Het argument van W&Z dat er nu ineens een belangrijke uitspoeling zou zijn van de historische vervuiling ter hoogte van de Arbed-site is ongeloofwaardig. Een eerder rapport van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) toont expliciet aan dat er geen sprake is van het vrijkomen van dergelijke polluenten, maar dat die historische vervuiling inmiddels veilig geborgen zit onder een dikke laag vers slib. Buurtgroep GEzwiNT heeft de recentere MER-studie waarnaar verwezen wordt opgevraagd, maar vindt het besluit van W&Z niet als dusdanig terug. Het gaat hier dus om een interpretatie door W&Z.

W&Z heeft het staken van deze wateraanvoer op eigen houtje beslist, zonder overleg en op basis van een nog niet goedgekeurd MER. Gezwint is van mening dat er dus geen geldige of dwingende reden is om de bovenaanvoer (met een debiet van 1,6 m3/sec) te staken en eist dat die onmiddellijk terug wordt geïnstalleerd. Deze stroom zorgt er immers ook voor dat een geul vrij blijft die de afwatering garandeert en dat geurhinder voorkomen wordt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here