Prostitutieplan: Er mag niet meer getippeld worden in de Alhambrawijk

benenProstitutieplan stad Brussel: struisvogelpolitiek is zelden goede politiek zegt Bianca Debaets, gemeenteraadlid voor CD&V.

Vanaf vrijdag 28 maart mag er niet meer getippeld worden in de Alhambrawijk. Dat besliste burgemeester Yvan Mayeur (PS). De prostituees worden voortaan enkel gedoogd in de omgeving van de Albert II-laan, de Antwerpselaan en de Boudewijnlaan.

Bianca Debaets, gemeenteraadlid voor CD&V, betwijfelt of de maatregel een echte verandering teweeg zal brengen. “Het is goed dat de overlast in de Alhambrawijk wordt aangepakt, maar dit is duidelijk niet de juiste oplossing. De prostituees blijven immers welkom aan de Antwerpsepoort. Volgens Debaets is het ook een illusie te denken dat de prostituees de kleine ring niet zullen oversteken. Bovendien is er op de Albert II-laan weinig sociale controle, wat de kans op extra criminaliteit en onveilige situaties voor de prostituees toch gevoelig verhoogt.

Het gemeenteraadslid is gewonnen voor een Brusselse Villa Tinto, een grootschalig complex in Antwerpen dat naast prostitutiestudio’s, appartementen en winkels ook een politie antenne bevat. De prostitutie werd gecentraliseerd op één plek en daadwerkelijk aan banden gelegd in andere wijken. Eerder gaf Open VLD/MR ook al aan gewonnen te zijn voor deze piste maar van een concreet plan kwam er niets in huis.

“Het stadsbestuur maakt er zich nu makkelijk van af door het probleem naar een andere wijk te verschuiven. Van een noodzakelijke overkoepelende Brusselse langetermijnvisie die het probleem aan de wortels aanpakt en tevens de overlast tot een minimum terugdringt, is er helaas geen sprake” zegt Debaets. Ze dringt dan ook aan op gecoördineerde aanpak waarbij intens wordt samengewerkt tussen de burgemeesters en de verschillende politiezones.” Ze pleitte er eerder al voor om een prostitutie ambtenaar aan te stellen die de noodzakelijke linken maakt tussen politie, welzijnswerk en gemeentebesturen via een gewestelijke aanpak”. “Nu schuiven de gemeenten het probleem naar elkaar door, maar met deze struisvogelpolitiek is de Brusselaar niet geholpen” zegt Bianca Debaets.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here