Aalst bibliotheek komt in voormalige gebouw Gerechtelijke Politie

karimOp de Aalsterse gemeenteraad werd de ‘Convenant Bibliotheek’ goedgekeurd. Dat gebeurde unaniem bij 3 onthoudingen. Met deze convenant geeft de Aalsterse gemeenteraad de opdracht aan het autonome gemeentebedrijf AGSA om tegen de eerste helft van 2018 een nieuwe hoofdbibliotheek te ontwikkelen in het voormalige gebouw van de Gerechtelijke Politie op de hoek van de Esplanadestraat en de Graanmarkt. Voor de ontwikkeling en de bouw van de nieuwe bibliotheek is in het Financieel Meerjarenplan in totaal 12,7 miljoen euro voorzien.

Schepen van Bibliotheek Karim Van Overmeire (N-VA) toont is tevreden: “Dit is opnieuw een zeer belangrijke stap vooruit in een dossier dat eigenlijk al meer dan twintig jaar aansleept. Al die tijd is de hoofdbibliotheek van onze stad gehuisvest in een ongeschikte en deels ondergrondse ruimte onder CC De Werf. Nu kunnen we de sprong maken naar de 21ste eeuw, naar een gebouw met veel licht en lucht. De nieuwe bib moet een kenniscentrum worden, dat veel meer inzet op het digitale en op de nieuwe ontwikkelingen.”

De keuze voor het gebouw van de Gerechtelijke Politie lag voor de hand. “De 3.478 m² grondoppervlakte stemt mooi overeen met de 3.500 m² die een werkgroep eerder vooropgesteld had. Het gebouw ligt op de route die veel scholieren nemen van het station naar de school. Bovendien kan je met een dergelijk robuust gebouw en de aanpalende koer zeer mooie dingen doen,” zegt Karim Van Overmeire.

Het is in elk geval de bedoeling om te vertrekken vanuit het bestaande gebouw. “We vragen aan AGSA uitdrukkelijk om rekening te houden met de historische en erfgoedkundige waarde van de site. Ik ben ook schepen van erfgoed en ik zal daar zeker op letten. We willen bovendien een zo breed mogelijk draagvlak zoeken voor dit belangrijk project. Daartoe laten we ons bijstaan door BibNet en Locus, twee organisaties van de Vlaamse overheid die heel wat kennis in huis hebben en die staan te popelen om met ons in zee te gaan,” onderstreept Karim Van Overmeire. De afsprakennota met Locus en BibNet werd op dezelfde gemeenteraad goedgekeurd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here