Reactie van BAN Vlaanderen op Crowdfunding

banReactie van Business Angels Netwerk Vlaanderen (BAN Vlaanderen) op het nieuwe wettelijk kader voor Crowdfunding (Kamercommissie Financiën van 24/03/2014)

Brussel, 24 Maart 2014—- Als Business Angels Netwerk Vlaanderen, zijn we blij met deze wetgeving in voorbereiding en we verwachten dat hierdoor ‘crowdfunding’ meer slagkracht kan en zal krijgen. We hopen dat meer ondernemers toegang zullen krijgen tot broodnodige initiële funding en dat meer landgenoten zullen leren omgaan met het aspect risicokapitaalinvesteringen. We verwachten dat dit een enorme stimulans kan zijn om het ondernemerschap in België te versterken!

Daarnaast hopen wij dat, nu een sterk kader werd vastgelegd, ook de crowdfunding platformen een belangrijke stap zullen zetten naar een meer transparante en kwaliteitsgedreven commercialisering. De nieuwe wetgeving in voorbereiding blijft op dit punt immers nog erg vaag en onduidelijk.

Op de vraag “welke projecten onder welke voorwaarden kunnen voorgesteld worden”, wordt naast de louter financiële criteria, geen verdere invulling gegeven.

Voor BAN Vlaanderen blijven daarnaast ook de volgende uiterst belangrijke vragen onbeantwoord:

Hoe krijgen de investeerders garantie op een kwaliteitsvol aanbod? Hoe zullen kapitaalzoekende ondernemers beschermd worden tegen al te nieuwsgierige ‘kandidaatinvesteerders’? Hoe komt een aanvaardbare waardering tot stand ? Op welke verdienmodellen zijn crowdfunding-platformen gebaseerd? Hoe transparant zijn de procedures en de prijszetting voor de deelnemers? Hoe zullen vervolgfinancieringen in de bedrijven georganiseerd worden tov. de vroege investeerders? En wie is verantwoordelijk voor een kwaliteitsvolle opvolging die ervoor zorgt dat investeringen niet verloren gaan?

Vanuit onze ruime ervaring in het domein van start-upfinanciering weten we zeer goed dat een evenwichtige en kwaliteitsvolle instap vooral bereikt wordt wanneer beide partijen (de ondernemer en de investeerder) in het volste vertrouwen en onder het juiste gesternte aan de samenwerking beginnen en dat deze instap veelal het begin is van een avontuur dat zij best ‘samen’ schrijven. Hiervoor staan twee elementen centraal: de kwaliteit van de matchmaker enerzijds en het commitment van de investeerder anderzijds.

Reginald Vossen – Algemeen Directeur

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here