N-VA Groot-Lede stemt tegen nieuw woonuitbreidingsgebied

ledeN-VA Groot-Lede stemde op de gemeenteraad van 20 maart tegen het positief advies van de meerderheid om het woonuitbreidingsgebied Rijstveld aan te snijden voor de bouw van 135 woningen. Hierdoor gaat men volledig in tegen de logica van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Die logica vereist dat men eerst die gebieden aansnijdt die niet expliciet ingetekend stonden als “te bevriezen/niet aan te snijden” (zoals het Rijstveld). N-VA heeft bovendien grote twijfels bij de manier waarop er met het cijfermateriaal werd omgesprongen in de woonbehoeftestudie.

Greet Van Lierde: “Het is duidelijk dat de woonbehoeftestudie die nu voorligt allerminst objectief is en geen rekening hield met de reële gezinsverdunning, de woonverdichting, de huidige leegstand en correcte bevolkingscijfers.. De cijfers werden geïnterpreteerd zodat ze goed uitkwamen voor de projectontwikkelaar. Zowel de gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening als de GECORO erkenden dit. Het is dus onbegrijpelijk dat ondanks deze unanieme vaststellingen er een positief advies komt van de gemeente. Een ‘ja, maar’ is voor N-VA Groot-Lede onaanvaardbaar. Een negatief advies zou de gemeente de kans geven zelf een objectieve studie op te stellen. Op basis van zo’n studie kan dan bekeken worden of het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied echt nodig is.”

Groene long
N-VA vindt het belangrijk spaarzaam om te springen met onze beschikbare groene ruimte. Indien uit een objectieve studie blijkt dat er een hoge nood is aan extra woningen en het niet meer mogelijk is de woningnood te lenigen via inbreiding, dan pas kan het woonuitbreidingsgebied aangesneden worden.

Marike Godefroit: “De gemeente moet nu minstens 50.000 euro ophoesten omdat er onder andere een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) moet uitgevoerd worden. Geld dat niet voorzien werd in de meerjarenbegroting en nu dus ergens anders moet gezocht worden. N-VA voorziet nu al heel wat problemen met de verkeersontsluiting en wateroverlast. De Vlaamse Milieu Maatschappij informeerde de meerderheid dat het gebied aangegeven staat als ‘signaalgebied’. Zij geven als advies dat het voorstel vanuit het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan om het gebied te ‘bevriezen’, zoals dit tot 2012 het geval was, ook voor het watersysteem de beste oplossing is”.

Voor N-VA Groot-Lede is deze werkwijze geen goed bestuur. Het algemeen belang van onze gemeente wordt door deze meerderheid niet gediend.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here