Holebi's moeten ook recht hebben op vaderschapsverlof

Christel Geerts wil dat ook holebi's recht hebben op vaderschapsverlof. Via een wetsvoorstel wil senator Christel Geerts (sp.a) deze onrechtvaardigheid weg werken. Een vader heeft het recht om 10 dagen van het werk afwezig te zijn ter gelegenheid van de geboorte van een kind, binnen 30 dagen te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Meemoeders of -vaders van holebi-koppels hebben dit recht niet. Terwijl mannen in heterogezinnen bij de geboorte van een kind recht hebben op tien dagen vaderschapsverlof. De arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 bepaalt immers dat de werknemer het recht heeft om van het werk afwezig te zijn, 'ter gelegenheid van de geboorte van een kind waarvan de afstamming langs zijn zijde vaststaat (…)'.

Christel Geerts: "Het vaderschapsverlof is dus gekoppeld aan de afstamming. De Nationale Arbeidsraad heeft ook reeds gewezen op het discriminerend karakter van deze bepaling voor koppels van hetzelfde geslacht."

Concreet stelt het probleem zich als volgt: holebi's kunnen als alleenstaande kinderen adopteren, kunnen pleegouder zijn, voeden al samen kinderen op maar kunnen op geen enkele manier hun gezamenlijk ouderschap wettelijk regelen. Geerts: "Indien adoptie door een niet-biologische ouder van een kind van zijn of haar partner wordt toegelaten, kan dat een oplossing bieden voor het medeouderschap. Zover zijn we echter nog niet. Het maatschappelijk debat hierover loopt volop. In afwachting van een definitieve regeling adoptie en co-ouderschap voor holebi's is het daarom wenselijk reeds een wijziging aan te brengen in de bestaande arbeidswetgeving."

Zo wordt bij de Holebi-federatie – de koepel van de Vlaamse en Brusselse holebi-verenigingen – reeds het goede voorbeeld gesteld: hun medewerkers krijgen tien dagen verlof als ze meemoeder of -vader worden. Met dit wetsvoorstel wil Geerts deze praktijk in de wetgeving verankeren en veralgemenen.
Geerts: "En wel door het vaderschapsverlof voor holebi's open te stellen en daartoe de arbeidsovereenkomstenwet aan te passen. Een partner van hetzelfde geslacht krijgt bij de geboorte van een kind ook recht op dezelfde 10 dagen verlof. Het bewijs van partnerschap moet geleverd worden door een uittrekstel uit het bevolkingsregister waaruit de inschrijving op hetzelfde adres gedurende minstens één jaar blijkt of door de huwelijksakte."

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here