Wie wil met deze PS verder regeren?

bart de wever‘Wie wil met deze PS verder regeren?,’ vraagt N-VA ondervoorzitter Bart De Wever zich af na de voorstelling va het PS-programma. ‘Met hun verkiezingsprogramma zet de PS de keuze op scherp: het wordt het N-VA-model of het PS-model. Het worden minder belastingen en meer ruimte voor de economie met de N-VA. Of het worden meer belastingen en de sluipende dood voor ons sociaal stelsel met de PS.’

‘Het lijkt er sterk op dat de PS wat nog rest van onze competitiviteit vakkundig de nek wil omwringen,’ stelt de N-VA-voorzitter. ‘Er is amper of geen aandacht voor besparingen, wel des te meer voor extra belastingen. Daarin toont de PS opnieuw al haar creatieve talenten. En een tomeloos gebrek aan ambitie om de uitgaven te verlagen. Hoe de PS een begroting in evenwicht denkt te bereiken, is een raadsel. De regering Di Rupo legde slechts een kwart van de weg af.’

Bart De Wever: ‘De PS is socialistische luchtkastelen aan het bouwen. Op de dag dat het IMF met een rapport komt waaruit blijkt dat de inspanning zelfs 13 miljard bedraagt, komt de PS af met het belasten van “grote kapitalen”. Hoe deze put gedicht moet worden maakt men niet duidelijk. De Vlaamse middenklasse mag het ergste vrezen. Wie werkt, spaart of onderneemt zal een volgende belastingtsunami over zich heen krijgen.

Ook over de veel te hoge loonkosten wordt met geen woord gerept. Onbegrijpelijk volgens De Wever. ‘Dat probleem bestaat in hoofde van de PS gewoonweg niet. Jobcreatie, dat betekent voor de PS blijkbaar nog steeds overheidstewerkstelling. Maar ondertussen trekt bedrijf na bedrijf weg en gaan er duizenden banen verloren. Arbeid is zo duur dat ouderen, laaggeschoolden, jongeren en allochtone werkzoekenden amper nog over de drempels op de arbeidsmarkt geraken. Niets aan de loonkostenhandicap doen, is het meest asociale beleid dat er is.’

Volgens De Wever stelt de PS de keuze op scherp. ‘Open vld en CD&V hebben in de regering Di Rupo jarenlang een PS-beleid gevoerd: stijgende belastingen, stijgende uitgaven. In hun verkiezingsprogramma’s beloven Open vld en CD&V nu een N-VA-beleid van lastenverlagingen. Wel, CD&V en Open vld mogen eens uitleggen hoe zij dat denken door te voeren met deze PS. De schamele hervormingen die deze regering doorvoerde, wil de PS zelfs gewoon terugdraaien.’

Het is nu aan Open vld en CD&V om kleur te bekennen, concludeert de N-VA-voorzitter. ‘Wat zal het zijn? De lasten verlagen met de N-VA of de belastingen verhogen in Di Rupo II? Een economisch herstelbeleid gericht op ondernemerschap en jobcreatie is onverzoenbaar met het verkiezingsprogramma van de PS. Dat lastenverlagingen meer jobs in de marksector en dus meer inkomsten voor de staat betekenen, heeft de PS nog steeds niet ingezien. Het is dus aan CD&V en Open vld om maar eens duidelijk te maken wat het zal worden.’

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here