Vakantie belangrijker dan stemming in de senaat!

vakantieDonderdag 27 februari deed zich een merkwaardig feit voor in de senaat waardoor deze in volle verwarring eindigde.

Toen er moest gestemd worden, bleek de meerderheid niet in aantal. Ze hebben nochtans een meerderheid van 45 op een totaal van 70 zetels. Op het moment van de stemming bleken maar 29 van de 45 meerderheidsleden aanwezig, na wat heen en weer getelefoneer kwam er uiteindelijk nog een 30e opdagen maar dat was het dan ook. Senaatsvoorzitster Sabine de Bethune moest noodgedwongen de zitting sluiten en de stemming uitstellen tot de vergadering (aanvang van…) 13 maart.

Er werden op 27 februari nochtans een heel aantal teksten besproken tijdens een totale dagvergadering die de meerderheid nodig achtte. In de voormiddag werd uitvoering gedebatteerd over het verslag van de gemengde commissie Fiscale Hervorming. Daarnaast moesten de senatoren zich ook uitspreken over het wetsontwerp diverse bepalingen van Justitieminister Annemie Turtelboom dat door de Senaat werd geamendeerd, na heel wat discussie binnen de meerderheid. Was dat misschien de reden waarom leden van de meerderheid in zo een groot aantal afwezig bleven? Of hadden ze hun krokusverlof al geboekt? De PS probeerde nog een alternatieve stemming uit te lokken (zie hierna).

Dat de meerderheid met een ei zat is duidelijk uit de verklaring van Rik Daems voor open VLD. Hierna lees je een aantal reacties van senatoren die wel aanwezig waren.

Mevrouw Zakia Khattabi (Ecolo). – Mevrouw de voorzitster, als uw meerderheid niet in aantal is, is het niet nodig om de stemmingen aan te vatten, want de oppositie zal niet voor het quorum zorgen.

De heer Philippe Mahoux (PS). – Mevrouw de voorzitster, als we overgaan tot een stemming bij zitten en opstaan, is er geen enkel probleem. Als daarentegen overgegaan wordt tot een naamstemming, zal vlug blijken dat het quorum niet bereikt is. Ik laat het aan u over om in alle wijsheid te
beslissen.

De heer Rik Daems (Open Vld). – Persoonlijk vind ik het niet wijs een stemming te houden als het quorum niet is bereikt. Dat zou een te groot geschenk aan de oppositie zijn, die dat kan misbruiken. Het zou overigens ook niet echt democratisch zijn.

Daarop werd zoals eerder vermeld de zitting geschorst en de stemming uitgesteld tot 13 maart 2014. Een dergelijk schouwspel hebben we nog nooit meegemaakt tijdens een stemming. Wat ons bengt bij een misschien terechte vraag; “Waarom schaft men de senaat niet gewoon af”? De gewone burger zal er zeker niet van wakker liggen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here