Aalsterse scheurlijst SD&P neemt deel aan verkiezingen

sdenp1De Aalsterse politieke partij SD&P maakte zonet bekend dat ze deel nemen aan de Vlaamse én federale verkiezingen op 25 mei. Wij gaan ons voor 200% inzetten om goed te scoren zeggen de partijleden. Wij moeten nog hard groeien als nieuwe partij, maar heel veel mensen dragen ons een warm hart toe, en daarom doen we het ook. Voor mensen die we kunnen helpen…. want de verkiezingen moeten gaan over het leven van Kelly en van Tom, niet over de boksmatch tussen Bart en Elio.

2014 is het Daensjaar. Bij de verkiezingen van 14 oktober 1894, 120 jaar geleden, kwam Daens voor het eerst op en geraakte hij, na een hertelling, verkozen. Niemand gaf een cent voor de kansen van Daens. Ook toen was er cynisme, argwaan en ongeloof. En toch werd toen het fundament gelegd van een beweging die tot op vandaag actueel blijft. Zijn thema’s zijn de onze: hoop, durf, sociaal, rechtvaardig.

25 mei 2014 wordt een hoogdag van de democratie.

Deelname aan de verkiezingen geeft SD&P de kans om de dialoog aan te gaan met de kiezer, met het middenveld en met andere partijen. Die kans laten wij niet voorbijgaan. Wij opteren voor deelname aan de Vlaamse én federale verkiezingen.

Wij zijn ambitieus maar blijven tegelijk met de voeten op de grond. Wij gaan niet voor de postjes maar voor de inhoud.

Wij willen een duidelijk signaal geven:

De linkerzijde heeft uit gemakzucht nagelaten om gezamenlijk een ambitieus – geloofwaardig Vlaams progressief project uit de grond te stampen, waardoor de NVA teveel braakliggend terrein heeft gekregen.

De NVA kiest niet voor de gewone Vlaming, zij kiezen voor het Vlaanderen van Voka. Bijna alle Vlaamse ondernemers met enige naam werden door NVA benaderd om op hun lijsten te komen.

De verkiezingen moeten gaan over het leven van Kelly en van Tom, niet over de boksmatch tussen Bart en Elio

Wij kiezen voor Vlaams dynamisme en vertrouwen in een leefbaarder Vlaanderen.

15% van de middelen in de gezondheidszorg (zijnde 4 miljard EUR) worden verspild. 34% meer antibioticagebruik dan in de rest van Europa en 15% meer ziekenhuisopnames.

Ons onderwijsstelsel is goed voor 39% van de Vlaamse begroting (10,940 miljard EUR). De onderwijsdiscussie blijft echter te vaak gaan over netten en statuten terwijl het zou moeten gaan over: 1) hoe investeren wij naast de cognitieve vaardigheden ook in menselijke vaardigheden (respect voor elkaar, duurzame relaties tussen mensen,…), 2) creativiteit en innovatie, 3) ondernemerschap en lef.

Wij kiezen voor rechten én plichten, voor respect en verantwoordelijkheid

Wij staan voor een efficiëntere werking van justitie, waarbij dossiers binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Naast aandacht voor de dader, moeten we ook voldoende bekommernis hebben voor nazorg van het slachtoffer en zijn omgeving, die als gelijkwaardige partner dienen behandeld te worden in de procedure.

Een duurzame en innovatieve economische groei, waarbij overheid en ondernemers volwaardige partners zijn, is de basis voor een toekomstgericht werkgelegenheidsbeleid. Eenieder moet gestimuleerd worden om zijn talenten te ontwikkelen en de kans krijgen, maar ook de verantwoordelijkheid nemen, om te werken.

Wij kiezen voor een positieve samenleving waarin vertrouwen, respect voor wie initiatief neemt ongeacht of dat in een vereniging, buurt of bedrijf is, centraal staan.

Wij geloven in de kracht van mensen, in de kracht van onze samenleving, in de kracht van Vlaanderen

Op 22 maart 2014 vindt onze ledendag plaats waar wij in een democratische dialoog ons programma verder zullen uitwerken.
Website: http://www.sdenp.be
sdenp

1 REACTIE

  1. ziet er spijtig genoeg niet veel heil in. Wat er tot nu toe programmatisch naar buiten is gekomen is niet van die aard dat het, behalve lokale sp.a-leden -sympathisanten , en -kiezers welke omwille van hoe het hier in Aalst aan toe is gegaan, veel sociaaldemocratisch denkenden buiten het Aalsterse kan bekoren. Door het niet halen van de kiesdrempel zullen, zoals dat ook het geval is met stemmen van andere linkse mini-partijtjes zoals LSP e.d. nog meer linkse stemmen onbedoeld aan rechts ten goede komen. Het enige effect dat deze deelname van SD&P aan de verkiezingen kan hebben is, dat links, nu reeds hopeloos versplintert, en elkaar meer bekampend dan haar werkelijke tegenstander, na 25 mei nog meer gehavend uit de kiesstrijd zal komen en de komende vijf jaar, vooral in Vlaanderen Het trio Bart-Kris–Gwendolyn het volledig voor het zeggen krijgt. Maar goed, als dàt het '"warme" Vlaanderen is waar wij willen in leven, zij het zo..

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here