Politiezone Gent: Opgepast voor nepcontroleur en nepagenten

politie1De Gentse politie waarschuwt voor personen die zich uitgeven als watercontroleur en politieman en zo woningen binnendringen om geld en juwelen te stelen. Dergelijke diefstallen met list zijn relatief zeldzaam, maar sinds vorige week woensdag 26 februari zijn er in het Gentse drie feiten gepleegd met dezelfde modus operandi.

De dieven doen zich voor als controleur van de watermaatschappij en als politieagenten. De valse controleur vraagt toegang tot de woning. Daarna bellen twee kompanen aan, verkleed als politieagent, om de valse controleur zogezegd bij de kraag te vatten. Daarna doorzoeken deze valse politiemannen de woning zogezegd om te kijken of er zaken gestolen zijn en gaan vervolgens zelf aan de haal met geld en juwelen.

Wees waakzaam

De politie roept op om waakzaam te zijn. De daders van voornoemde feiten zijn Franstalig. Medewerkers van nutsmaatschappijen en de lokale politie spreken je echter altijd in het Nederlands aan. In het uitzonderlijke geval dat een anderstalige politieagent (bijvoorbeeld uit het buitenland) hier met bewoners wil praten, zal die normaal gezien steeds vergezeld zijn van Nederlandstalige politiemensen van de Gentse politie.

Twijfel je of de personen die voor je deur staan wel echt van de politie zijn? Laat ze dan onder geen beding binnen. Vraag eventueel de naam van de ‘agenten’ en bel naar de lokale politie of de 101 om te controleren of deze personen werkzaam zijn bij de Gentse politie en of ze de opdracht hebben gekregen jouw woning te controleren.

Hetzelfde geldt voor personeel van water- of elektriciteitsmaatschappijen. Neem contact op met de klantendienst om te controleren of de persoon voor jouw deur wel een echte controleur is.

Diefstal met list voorkomen

Dit zijn de belangrijkste tips tegen diefstal met list:

– Vermeld enkel je familienaam op de deurbel als je alleen woont.

– Laat een ketting op de deur plaatsen. Daardoor kan je veilig met een persoon die voor de deur staat praten, en het is een eerste obstakel voor dieven.

– Laat geen onbekende personen binnen om iets te drinken of te eten.

– Staat er iemand voor de deur die beweert van de politie of van een of andere maatschappij (gas, elektriciteit, water,…) te zijn, vraag dan een dienstkaart waarmee de persoon zichzelf kan identificeren. De Gentse politie heeft een meterkastkaart uitgewerkt met daarop voorbeelden van de meest gangbare legitimatiekaarten. De meterkastkaart is beschikbaar op de website www.politiegent.be om te downloaden en af te drukken. Wie geen internetaansluiting heeft kan een kaart krijgen in zijn wijkcommissariaat.
Vergelijk de legitimatiekaart met de voorbeelden op de meterkastkaart om te controleren of het om een echte kaart gaat. Heeft de persoon geen dienstkaart? Doe dan de deur niet open.

– Een echte politieman of –vrouw herken je aan het uniform, een naamkaartje en gradenkaartje op de borstzak, en de dienstkaart die hij/zij op eenvoudig verzoek moet kunnen tonen.

– De politie zal nooit met een gearresteerde dief aan je woning komen.

– De politie zal ook nooit bij jou thuis voorwerpen komen tonen die bij jou gestolen zouden zijn.

– Leg het nummer van je lokale politie bij je telefoon. Wanneer iemand aanbelt die beweert van de politie te zijn, kan je bellen naar de politie om te vragen of de persoon die voor je deur staat echt voor de politie werkt en dienst heeft. In Gent bel je naar het nummer 09 266 61 11. Je kan in geval van nood ook altijd naar de 101 bellen.

– Bel niet naar het telefoonnummer dat de persoon voor je deur je geeft; dit kan immers het nummer van een kompaan zijn.

– Nog op de website www.politiegent.be (onder Preventie > Diefstal met list > Tips) vind je een brochure van Besafe (Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken) met meer tips om diefstal met list te voorkomen.

Toch slachtoffer?

Ben je toch slachtoffer van diefstal met list? Doe dan zeker aangifte bij de politie! Je vindt het dichtstbijzijnde wijkcommissariaat op de website www.politiegent.be of je kan daarvoor bellen naar 09 266 61 11.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here