De eerste feestnacht van Aalst Carnaval is intussen volop ingezet

De eerste feestnacht is intussen volop ingezet. Rond middernacht nemen ‘pompiers’ hun plek in op de Grote Markt en zorgen zo tot in de late uurtjes voor muziek. Gedurende de drie feestnachten wordt er op toegezien dat constructies groter dan 1.5 m x 1.5 m x 1m niet op de Grote Markt kunnen. Deze
maatregel is er om de veiligheid van de feestende menigte te kunnen garanderen. Het Vredeplein is opgevat als een tweede volwaardig feestplein.

Hier gelden dan ook dezelfde regels als op de Grote Markt. Megakarren worden er geweerd. De ‘pompiers’ van de carnavalsgroepen stellen zich strategisch op om de doorgang van megakarren te belemmeren en het plein te voorzien van uniforme muziek.

Nieuw dit jaar was het parkeergeleidingssysteem met gratis pendelbussen. Bezoekers van de zondagsstoet konden hun auto gratis kwijt op een pendelparking aan het Wijngaardveld en op het Industriepark Zuid. Om het kwartier vertrokken er tussen 12 en 22 uur Lijnbussen naar het centrum.
Het vervoer met de pendelbussen was een succes, maar ondanks het systeem heeft de politie 78 voertuigen moeten laten takelen. Dit gebeurde enkel waar de voertuigen de algemene veiligheid of de doorstroom van de stoet in het gedrang brachten.

Sinds 1 januari 2013 is de nieuwe wetgeving over geluidsoverlast van kracht. De nieuwe wetgeving heeft het daarbij onder andere over geluidsmetingen, de visualisatie van het geluidsniveau en mogelijke geluidsbegrenzers. Carnaval situeert zich in ‘categorie 2’, waarbij een geluidsafwijking wordt toegestaan tot 95 dB(A). Tijdens de stoet en in de feestzone werden op verschillende plaatsen aangekondigde en onaangekondigde geluidsmetingen verricht. Inbreuken op de geluidswetgeving binnen de feestzone, tijdens de stoet, voor de deelnemers aan de stoet, werd gehandhaafd via een bonus/strafpuntensysteem. Uit de metingen blijkt dat 23 groepen boven het toegestane geluidsniveau van 95 db (A) scoorden.

Tijdens de stoet was 1 kind even zijn ouders kwijt, maar de jongen kon vrij snel herenigd worden met zijn ouders. De brandweer heeft 2 carnaval gerelateerde interventies uitgevoerd: 1 reinigen van de openbare weg in de Zegepraalstraat door het bijvullen van brandstof, 1 interventie voor het doven van een barbecue.

De hulpposten van Het Rode Kruis Vlaanderen voerden 27 verzorgingen uit (1<16jr en 1<18jr), waarvan 1 minderjarige alcohol gerelateerd (1<18jr). De spoeddiensten van de Aalsterse ziekenhuizen hebben 5 personen verzorgd (1<18jr), waarvan 1 minderjarige alcohol gerelateerd (1<18jr). De politie is 1 keer moeten tussenkomen voor een schermutseling. Er werden 3 nachtwinkels tijdelijk gesloten wegens het niet respecteren van de openingsuren. Ook tijdens deze carnaval gaan de WHISKY-ploegen op pad. Politieagenten voeren verkleed controles uit, dit om handelaars op te sporen die ondanks het verbod toch sterke drank verkopen aan minderjarigen én om corrigerend op te treden bij jongeren die in het bezit zijn van alcohol of dronken zijn. Ook de ouders worden verwittigd. De WHISKY-ploegen troffen 6 minderjarigen (<16jr) aan in het bezit van alcohol, 1 minderjarige (<18jr) was in dronken toestand. Om Aalst carnaval veilig te laten verlopen werden vandaag 179 politiemensen ingezet. Deze nacht worden 20 politiemensen ingezet. werner

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here