Antwerp Fans lanceren eigen investeringsproject

rafcDe Antwerp Supporters Clubs FAS(C)/150/ASA hebben zich verenigd en lanceren een investeringsproject om een belang te verwerven in hun club. Recente gebeurtenissen tonen aan dat men er op het hoogste niveau niet uitgeraakt en hierdoor dreigt Royal Antwerp Football Club tot stilstand te komen. Dit is voor de verenigde ASC’s en hun fans niet langer aanvaardbaar. Daarom lanceren de supportersverenigingen een investeringsproject waarmee ze een meerderheidsparticipatie willen verwerven in de club om zo mee het beleid en hun toekomst te kunnen bepalen.

Een lange termijn visie en project
“Het beleid dat we willen voeren dient evenwichtig te zijn in alle domeinen en op de lange termijn te mikken”, zegt Bart Van de Venster, jurist en woorvoerder van de projectgroep. We vertrekken daarom noodgedwongen van een worst case scenario, namelijk klaar staan voor een vereffening. We willen niet voor voldongen feiten komen te staan en de “NuNaCo” (Number Name Colours) voor de fans verzekeren. Dat is de basis. Maar ook een best case scenario is uitgewerkt. Zolang we niet in vereffening gaan, willen we onze neutrale onderhandelingspositie gebruiken om de situatie te deblokkeren en zo een akkoord voor een meerderheidsparticipatie voor de verenigde supporters te verwerven.

Een bewezen succesvol model
De fans halen de mosterd uit een jarenlang gevoerd onderzoek en voorbereiding. Ze kiezen voor het meest succesvolle model naar voorbeeld van de Bundesliga waar de verankering met de supporters geregeld is dankzij de 50+1% regel. In 16 van de 18 clubs zetelen de supporters reeds in de Raad van Bestuur. De resultaten spreken voor zich.

Niet gedreven door geld
De loyauteit van de Antwerp Fan tegenover zijn merk, zijn club, is levenslang en onvoorwaardelijk. De supporters zijn de enige constante in het leven van de club en niet gedreven door geld en winstbejag. Wij willen terug naar de basis en het voetbal brengen waar het thuishoort: namelijk bij de supporters.

Op alle domeinen is het vertrouwen beschadigd en verdwenen. Volgens de initiatiefnemers kan enkel een meerderheidsparticipatie hier een oplossing brengen. Hun onderzoek heeft uitgewezen dat een evenwicht tussen investeerders en supporters de enige garantie is om een club een duurzaam succes en een financieel gezonde toekomst te geven. Zo willen wij het vertrouwen herstellen naar alle stakeholders.

Een democratisch bestuur
Het is duidelijk dat een democratisch herverkiesbaar bestuur de basis vormt van een transparant en duurzaam beleid. Het staat eveneens als een paal boven water dat supporters en investeerders niet zonder mekaar kunnen. We zijn niet naïef of wereldvreemd, integendeel en dat blijkt ook reeds uit de samenstelling van dit projectteam waar alle beleidsdomeinen vertegenwoordigd zijn. Daarom zullen we in de komende weken ons volledige plan en team ook voorstellen aan de de Antwerp Fans en de pers op een Press Event en Supporters Vergadering.

Wat willen we bereiken?
De verenigde ASC’s roepen alle supporters massaal op om zich achter dit oprechte en goed onderbouwde initiatief te scharen. Een legal team werkt achter de schermen enorm hard om de legale structuur op te richten. Ondertussen en ook in de komende weken worden er gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders om de steun voor het initiatief te betonneren.

Onderhandelen in sereniteit
We vragen aan alle fans ook om in naam van FAS(C)/150/ASA de kalmte te bewaren en hun ongenoegen enkel te uiten in positieve acties die de club niet schaden, vertelt Julien De Ridder, Voorzitter van de Antwerp Supportersfederatie FAS(C). Onze onderhandelaars willen graag in sereniteit en constructiviteit met alle partijen kunnen overleggen om deze geweldige opportuniteit voor de Antwerp Fans te realiseren. Dit is een uniek moment in de geschiedenis van The Great Old, de oudste club van het land.

Met rood-witte groeten,

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here