Het FAVV controleert wel degelijk rondrijdende roomijsverkopers

Gisteren op dinsdag 22 mei 2007, verscheen in verschillende kranten een artikel over een idee van Tiens schepen van Leefmilieu Marc Soens. Hij wil dat het Federaal Voedselagentschap (FAVV) rondrijdende roomijsverkopers onderwerpt aan hygiënecontroles, net zoals gebeurt bij andere operatoren binnen de voedselketen. Het FAVV wil hierop reageren.

Ten eerste gebeuren er wel degelijk controles op rondrijdende ijsverkopers. Zij vallen onder de categorie van ambulante horecazaken en moeten dus voorafgaand een toelating aanvragen bij het FAVV en worden wel degelijk onderworpen aan controles van onze inspecteurs. Zij gaan hierbij o.m. na in welke mate de roomijsverkoper zich houdt aan het principe van de verplichte autocontrole op vlak van voedselveiligheid en hygiëne. Als blijkt dat de roomijsverkoper hieraan niet voldoet, kan het Voedselagentschap maatregelen nemen, die kunnen variëren van een waarschuwing tot een pv, zelfs een tijdelijke of permanente intrekking van de toelating.

Ten tweede heeft het Voedselagentschap in 2005 en in 2006 punctuele acties gehouden om de kwaliteit van softijs na te gaan. Deze actie bleek meer dan nodig. In totaal werden 189 monsters gecontroleerd. Hoewel in deze monsters geen ziekteverwekkende kiemen werden aangetroffen, was de bacteriologische kwaliteit van ruim 40% van de monsters onvoldoende. In 2007 heeft het FAVV 185 analyses op roomijs geprogrammeerd.

Ten derde kan de consument steeds contact opnemen met het FAVV als zij of hij niet tevreden is met de kwaliteit van het aangeboden voedingsproduct. Hiervoor bestaat een meldpunt met gratis oproepnummer: 0800 13 550. Het FAVV onderzoekt systematisch elke klacht en treedt op indien nodig.

Ten slotte wil het FAVV eraan herinneren dat de veiligheid van de consument voor alles gaat. Als zou blijken dat in een bepaalde sector nood is aan een verscherpte controle, dan kan zij haar controleplan hieraan aanpassen. Het FAVV staat ook steeds open voor een constructieve dialoog met de betrokken sectoren om samen te werken aan de bescherming van de consument.

LAAT EEN REACTIE ACHTER