Is vlees eten nog verantwoord?

vleesIs vlees eten nog verantwoord? – Debatavond aan de HoGent over duurzame vleesconsumptie

In de moderne maatschappij heerst er een spanningsveld rond vleesproductie en vleesconsumptie. Vlaamse veehouders willen een eerlijke prijs voor hun arbeid en hun kwaliteitsvol product. Maar prijsvorming heeft behalve met kwaliteit ook veel te maken met het spel van vraag en aanbod. En is het überhaupt nog verantwoord om zo veel vlees te eten?

Langs de vraagzijde pleiten vele verschillende actoren in de Westerse wereld voor het aan banden leggen van de vleesconsumptie. Daar zijn heel wat argumenten voor te bedenken: gezondheid, milieudruk, de opwarming van de aarde, dierenwelzijn, … Vanuit drukkingsgroepen komt dan ook al snel de vraag of het op ethisch vlak nog verantwoord is om massaal vlees te blijven consumeren.

Langs de andere kant neemt de vraag op internationaal vlak wel toe. De modale consument eet graag zijn stukje vlees, en die wil natuurlijk zijn recht op veilig en goedkoop voedsel laten gelden. Zie jij het bos nog door de bomen?

Wie zijn eigen visie over dit maatschappelijke probleem wil aanscherpen, kan op 26 februari aan de HoGent in debat gaan met vier prominente actoren binnen de (internationale) landbouwsector. Elk van hen heeft een uitgesproken mening over wat duurzame vleesconsumptie anno 2014 zou kunnen inhouden.

Deze debatavond over duurzame vleesconsumptie wordt georganiseerd in het kader van de lessen ‘duurzame en internationale projecten’ van de opleiding agro- en biotechnologie, in samenwerking met Dierenartsen zonder Grenzen.

Praktisch
Campus Melle – auditorium 1
Brusselsesteenweg 161
9090 Melle

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here