Vlaamse regering heeft gefaald in ouderenzorgbeleid

Vera Van der Borght (1)Vlaamse regering heeft gefaald in ouderenzorgbeleid, de VUB-experte bevestigt dat Vlaamse zorgsector niet klaar is voor vergrijzing.

Nadat eerder het kinderopvangdecreet en decreet persoonsvolgende financiering in de gehandicaptenzorg zwaar onder vuur kwamen te liggen, blijken nu ook voor de ouderenzorg de lijken uit de kast te vallen. “De cijfers en uitspraken van gerontologe Christel Geerts van de VUB liegen er niet om. Ze bevestigen dat deze Vlaamse Regering heel wat kansen gemist heeft, met als gevolg dat de wachtlijsten en tekorten toenemen. Vlaanderen is niet klaar voor de vergrijzing,” zeggen Open Vld-welzijnsspecialiste Vera Van der Borght en Vlaams fractieleider Bart Tommelein.

De wachtlijsten en wachttijden voor de woonzorgcentra in Vlaanderen worden steeds langer en de invulling van de vooropgestelde programmatie van nieuwe bedden hinkt ver achterop, dat is de conclusie die Christel Geerts van de VUB maakt van de huidige toestand in de Vlaamse ouderenzorg. “Terecht”, vindt ook Vlaams Volksvertegenwoordiger Vera Van der Borght, die verwijst naar het falende vergunningenbeleid: “De CD&V-ministers van Welzijn hebben de voorbije tien jaar massaal bedden vergund aan initiatiefnemers die deze bedden vervolgens gewoon tien jaar lang in portefeuille houden. Het gaat dus om louter papieren bedden. Wij hebben al jaren geleden gepleit voor het dynamiseren van vergunningen door de looptijd ervan fors in te perken, zodat initiatiefnemers niet langer om speculatieve redenen bedden opvragen, maar verplicht worden snel werk te maken van de realisatie ervan.”

Veel papieren bedden, te weinig echte

In Vlaanderen zijn er op dit moment zo’n 20.000 rusthuisbedden die vergund zijn. “Uiteraard kunnen die niet meteen allemaal gerealiseerd worden, maar vandaag hebben we gewoon geen zicht op wanneer welke bedden effectief zullen worden gerealiseerd. Het systeem van voorafgaande vergunningen is een ondoorzichtig kluwen waar niemand echt goed vat op heeft. Minister Vandeurzen is pas vorig jaar tot het besef gekomen dat hij het over een volledig andere boeg diende te gooien. Rijkelijk te laat natuurlijk. Ook dit wordt een probleem dat de volgende regering op haar bord zal krijgen.”, aldus Vera Van der Borght.

Minister Vandeurzen heeft volgens Van der Borght eigenlijk nooit echt werk gemaakt van een analyse van de Vlaamse ouderenzorg vandaag en waar we naartoe moeten in de toekomst. “Er is geen antwoord op de vragen hoe Vlaanderen die vergrijzing gaat opvangen in de zorg- en welzijnssector. In plaats daarvan werd vooral verder de weg ingeslagen van dure bouwsubsidies voor de openbare en vzw-rusthuizen en elk jaar wat meer investeren in de thuiszorg, maar een fundamentele visie en bijsturing bleven uit,” zegt Van der Borght.

Subsidiepolitiek in plaats van ruimte voor ondernemerschap

Bart Tommelein, fractieleider voor Open Vld in het Vlaams Parlement, vult aan: “Net zoals in zovele andere zorgsectoren stellen we ook in de ouderenzorg vast dat men ten aanzien van private initiatiefnemers eerder een weigerachtige houding aanneemt, in plaats van hen mee in het bad te nemen. Alle initiatiefnemers zijn immers gebonden aan dezelfde kwaliteitsregelgeving en prijscontroles. De Vlaamse regering besefte onvoldoende dat sociaal ondernemerschap een partner is in het creëren van meer aanbod, keuzevrijheid en daardoor ook minder wachttijden en wachtlijsten. Het resultaat is er nu naar. Veel papieren bedden, te weinig echte bedden.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here