SD&P, prijsstijgingen OCMW-rusthuizen Aalst is wel oke

spendFOD Economische Zaken wel akkoord met prijsstijgingen OCMW-rusthuizen in 2014.

Naar aanleiding van de recente berichtgevingen in de pers wenst SD&P duidelijkheid te scheppen omtrent het advies van de FOD Economische Zaken wat betreft de voorgestelde prijsstijging in de OCMW-rusthuizen.

“De prijsstijgingen in 2014 zijn geen probleem voor de federale overheidsdienst Economie. Maar ze tekent voorbehoud aan bij de geplande stijgingen die gepland waren voor de volgende jaren”, licht Anja De Bundel (SD&P) toe. “De rusthuisprijzen moeten nog vastgelegd worden door de OCMW-raad. Gelet op het advies van de FOD Economische Zaken zal de komende OCMW-raad enkel voor het jaar 2014 hieromtrent een beslissing kunnen nemen”, vult Daisy Van Gheit (SD&P) aan.

Vooraleer de FOD Economische Zaken een advies formuleert en de OCMW-raad een beslissing kan nemen over een mogelijke prijsstijging in 2015 dient men zicht te hebben op de resultaatrekening van het OCMW voor 2013. Deze is momenteel nog niet beschikbaar.

In tegenstelling tot het verleden, is OCMW Aalst vanaf dit jaar verplicht om te werken met een meerjarenplanning 2014-2019. Een gevolg hiervan is dat het OCMW een voorstel voor prijsverhogingen voor meerdere jaren indiende bij de FOD Economische Zaken. Het spreekt echter voor zich dat de FOD Economische Zaken slechts kan beoordelen of een prijsstijging noodzakelijk is aan de hand van de resultaatrekening van het voorafgaande jaar. Op basis van de noodzakelijkheid die al dan niet blijkt uit deze jaarrekeningen zal binnen de OCMW-raad dan verder gedebatteerd kunnen worden over de voorgestelde prijsverhogingen, die tot op heden enkel mogen beschouwd worden als maximale prijzen.

SD&P benadrukt dat een prijsaanpassing verantwoord is. Dit is immers nodig om de toekomstige rusthuisprojecten, die trouwens broodnodig zijn om de nood aan residentiële ouderenzorg in onze stad op te vangen, niet in het gedrang te brengen. Zo wordt de volgende jaren het rusthuis Sint-Job volledig vernieuwd en er komt een nieuw rusthuis in Baardegem.

Het is 6 jaar geleden dat de prijzen voor de OCMW-rusthuizen verhoogd werden (buiten de indexaties). Wie nu tegen een prijsstijging is, verzet zich tegen een goed OCMW-beleid inzake woonzorgcentra. De prijzen behouden zou immers aanleiding moeten geven tot besparingen op verzorgend en verplegend personeel, op de kostprijs van de maaltijden en het onderhoud. Subsidiëringen voor verdere projecten zouden inderdaad in het gedrang komen. Dat is voor ons geen optie.

We begrijpen dat partijen die enkel de private sector genegen zijn nu vanuit de oppositie met scherp schieten. Onze woonzorgcentra en de uitstekende dienstverlening mogen nochtans iedere vergelijking met de privé doorstaan ook wat de aangepaste prijzen betreft.

Bij de bepaling van de nieuwe prijzen zal SD&P erover blijven waken dat er rekening gehouden wordt met de gemiddelde prijzen in andere rusthuizen uit de regio. De prijsstijgingen zullen geen enkele invloed hebben op de toegankelijkheid van de OCMW-rustoorden: ongeacht de inkomsten blijven de woonzorgcentra van het OCMW beschikbaar voor al onze bejaarden, ook zij die het financieel moeilijker hebben.

Bron: SD&P, 18/02/2014

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here