De opening van de nieuwe sporthal in Zulte is een feit

zulkte sportDe opening van de nieuwe sporthal in Zulte is een feit.

Na het welkomstwoord door de burgemeester was minister Muyters aan de beurt. De minister sprak lovende woorden over het bestuur die dit prachtig complex heeft gerealiseerd. De minister feliciteerde het bestuur dat het toch in tijden van financieel-economische crisis niet voor de handliggende keuzes durft maken.

Uiteraard zijn wij als CD&V-fractie uitermate blij met de realisatie van dit project. CD&V Zulte zette de uitbreiding van de sporthal, maar vooral de ontwikkeling van de individuele sportmogelijkheden heel hoog op de agenda. Ondanks de economische crisis had het voormalige CD&V-bestuur de durf om samen met de Vlaamse sportfacilitator dit dossier op te starten, middelen vrij te maken, maar vooral ook te zorgen voor 30 % subsidies van de Vlaamse overheid. Slechts 9 Vlaamse gemeenten konden een dossier tot een goed einde brengen. Het voormalige CD&V-bestuur kon de bouw starten zodat deze enkel nog diende afgewerkt te worden door het nieuwe bestuur.

Het was dan ook pijnlijk te moeten vaststellen tijdens de openingsspeeches van zowel de burgemeester Lagrange als schepen Peirs dat het college niet de klasse had om een degelijk woord van waardering uit te spreken aan zij die aan de basis liggen van dit fantastisch project.
De snelheid waarmee schepen Peirs het zinnetje: “dank aan het vorig bestuur om het dossier te initiëren” wilde wegmoffelen tussen de reeks bedankingen, stond in schril contrast met de inspanningen, de durf en daadkracht die de vorige verantwoordelijken aan de dag moesten leggen om vandaag tot dit resultaat te kunnen komen.

Daarom willen wij als CD&V-Zulte onze speciale dank richten aan de ware bezielers van dit dossier en dit is in grote mate het vorige college en in het bijzonder ex-schepen van sport Luc Millecamps, Ereburgemeester Henk Heyerick en wijlen ex-schepen van financiën Eric Vermeersch: Een oprecht woordje van dank voor hun grote inzet in samenwerking met de volledige fractie is hier op zijn plaats zegt Andy Rommel, voorzitter CD&V Zulte.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here