Open Vld Aalst wordt gesteund door de federale overheid

joke en demOpen Vld Aalst wordt gesteund door de federale overheid

Tijdens de zitting van de OCMW-raad op 5 november 2013 keurde de meerderheid (NVA, CD&A, SP&D) zonder verpinken prijsverhogingen goed voor de OCMW-woonzorgcentra en de OCMW-serviceflats. “Zoals wettelijk voorgeschreven werd de aanvraag tot deze prijsverhogingen overgemaakt aan de federale overheidsdienst Economie. Intussen weten we wat het standpunt is van de federale overheidsdienst: zij gaan niet akkoord met de voorgestelde prijsverhogingen. Met andere woorden, Open Vld krijgt gelijk”, stelt Martine De Maght, fractievoorzitter voor Open Vld in het OCMW.

Dinsdag 18 februari wordt officieel aan de OCMW-raadsleden meegedeeld wat het standpunt is van de federale overheid omtrent de voorgestelde prijsverhogingen die zouden doorgevoerd worden op 1 maart 2014, 1 oktober 2014 en 1 januari 2015. Uit het antwoord van de federale overheidsdienst economie blijkt dat zij dezelfde mening zijn toegedaan als Martine De Maght en Joke De Swaef, raadsleden Open VLD.

Martine De Maght stelde tijdens de raad van november 2013 reeds dat er wel indexaties kunnen verwacht worden, maar dat een prijsstijging voor alle bewoners van onze woonzorgcentra en onze serviceflats tot 10 % onverantwoord is. “Deze prijsstijgingen zijn onverantwoord omdat ze louter uit budgettaire overwegingen zullen aangerekend worden en er geen kosten/baten-analyse noch andere manieren om het budget op orde te stellen werden gemaakt”, stelt Martine De Maght.

“Men gaat dus niet na welke maatregelen op andere vlakken kunnen genomen worden om de financiële gevolgen van de koopwoede van de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en SP&D op te vangen. Integendeel, men zet onze bewoners voor het blok”, zegt ook Joke De Swaef, OCMW-raadslid Open VLD.

“Vandaag bevestigt ook de reactie van de federale overheidsdienst economie het standpunt van Open VLD”, zegt Martine De Maght. “Alvorens de volledige gefaseerde prijsstijging te kunnen doorvoeren moet het OCMW Aalst eerst en vooral bekijken of er noodzaak is voor een dermate hoge prijszetting, gebaseerd op de resultatenrekening 2013. Dit is duidelijk!”

Martine De Maght en Joke De Swaef voelen zich gesterkt door de beslissing van de federale overheid en blijven zich verzetten tegen prijsverhogingen die zonder meetbare gegevens worden voorgesteld. “De meerderheid is duidelijk meer bezig met budgetten dan met mensen”, besluiten beiden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here