Cursisten in de ban van EHBO te Dilbeek

rode kruis dilbeek Cursisten een heel weekend in de ban van EHBO in Jeugdcentrum Castelhof te Dilbeek

Op zaterdagmorgen 15 februari 2014, kwamen 25 dapperen zich melden in het jeugdcentrum om zich te verdiepen in een cursus EHBO, ingericht door de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis. De motivaties waren uiteenlopend: de ene om te weten wat mag en niet mag bij het toedienen van eerste hulp bij een persoon die slachtoffer geworden is van een ongeval, de andere dan weer omdat de opleiding verplicht deel uitmaakte van een bepaalde studierichting.

Na het welkomstwoordje van de voorzitter en het voorstellen van de lesgevers kon de les beginnen. De cursisten werd al snel duidelijk gemaakt dat je niet alleen hulp kan bieden bij verkeersongevallen maar dat huis-, tuin- en keukenongevallen veel meer voorkomen dan we vermoeden. Heel belangrijk om te onthouden waren de vier stappen om een ongeval of slachtoffer correct te benaderen; 1) De (eigen) veiligheid, 2) De toestand van het slachtoffer beoordelen (bewustzijn- en ademhalingscontrole) 3) Alarmeren (hulpdiensten waarschuwen) 4) Verdere hulp verlenen. Ook verschillende methoden werden aangeleerd om een slachtoffer te verplaatsen indien deze zich in onmiddellijk gevaar bevindt. Is dit laatste niet het geval dan werd erop gedrukt geen onnodige manipulaties met een slachtoffer uit te voeren.

Na de middag werden de deelnemers verrast door een simulant (Wim Leonard) die verschillende levensechte situaties tot leven bracht en waar de deelnemende cursisten gepast moesten op reageren en hulp verlenen. Na de oefening werd de situatie geëvalueerd door de kandidaat hulpverleners zelf, vervolgens kwamen de reacties uit de groep en tenslotte namen zowel de simulant als de lesgever het woord. Op deze wijze was er ook een wisselwerking tussen cursisten en lesgever(s) wat door de deelnemers erg gewaardeerd werd. Zo ging het al snel richting 18u en werd deze eerste dag afgesloten.

’s Anderendaags (zondag) werd er opnieuw begonnen om 9u en ging het voornamelijk over bewusteloze personen met of zonder ademhaling. In het eerste geval moest de persoon gewoon in stabiele zijligging geplaatst worden en bewaakt. In het tweede geval moest er gereanimeerd worden en dit werd dan ook aangeleerd op de bekende poppen. Eerst werd het getoond door de lesgever en daarna konden de cursisten aan de slag. Al snel bleek dat het geven van hartmassage en beademen heel vermoeiend bleek en dat dit zonder extra medische hulp dit niet lang vol te houden is. Tot slot van de voormiddag werd er nog geleerd te reanimeren met een AED (of Automatische Externe Defibrillator), een toestel dat steeds meer in het straatbeeld opduikt en iedereen kan bedienen omdat het zelf de te volgen aanwijzingen geeft, een hele vooruitgang op medisch gebied.

Na de middag werden de cursisten onderworpen aan een examen. De jongste deelnemer was 19 jaar en de oudste dame 81 jaar. Dit bevestigt het gezegde dat je nooit te oud bent om te leren. Alle deelnemers waren het er over eens dat het een vruchtbaar weekend was geweest.

Foto: Rode Kruis-Dilbeek

ehbo dilbeek 1

ehbo dilbeek 2

ehbo dilbeek 3

ehbo dilbeek 4

ehbo dilbeek 5

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here