Vanaf vandaag enkel nog met paard en kar over Gentse Meulestedebrug

trekpaardVoka niet te spreken over uitblijven van structurele oplossing voor verkeersknooppunt in de haven. Sinds deze ochtend geldt een tonnagebeperking tot 3,5 ton op de Meulestedebrug in Gent. Ernstige problemen met de stabiliteit van de brug deed de bevoegde overheden een verbod instellen voor vrachtverkeer en bussen. Voka Oost-Vlaanderen is zwaar ontgoocheld over het aanslepende dossier. Sinds jaren wordt aangedrongen op de aanleg van een moderne oeververbinding, een drukke haven als Gent waardig. “Niet de vraag of de huidige brug erfgoed is, stelt zich eerst, wel hoeveel hinder en schade burgers en bedrijven in de Gentse haven dagelijks ervaren door dit euvel”, zegt Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen.

De Meulestedebrug dateert van 1955 en maakt deel uit van de ‘zuidelijke havenring’, een belangrijke verbindingsweg voor het vrachtverkeer binnen het Gentse havengebied.

De brug is tot de draad versleten en dient om de haverklap hersteld. De doorstroming is beperkt. Het voortdurende oplapwerk kost handen vol geld zorgt brengt telkens ook voor aanzienlijke hinder. Vooral aan het kruispunt van de Zeeschipstraat en de Wondelgemkaai is de verkeersellende groot. Andere werken in en rond Gent maken het probleem alleen maar groter. Het afsluiten van de Meulestedebrug verplicht het vrachtverkeer om te rijden via Zelzate (tunnel E34 of brug) over een afstand van 35 km! Het zware wegtransport door de stad jagen is immers geen optie.

Voka Oost-Vlaanderen dringt sinds jaren aan op een structurele oplossing door de bouw van een nieuwe brug. Het dossier zit evenwel in het slop en een nieuwe brug is voorlopig niet gepland.

Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder van Voka Oost-Vlaanderen: “Samen met de overheid hebben wij de ambitie om (Oost-)Vlaanderen als een logistieke topregio te profileren. Dat veronderstelt snelle en krachtdadige ingrepen op plaatsen waar de vlotte doorstroming in het gedrang is. De Meulestedebrug zorgt voor bijna ‘middeleeuwse’ verkeerstoestanden: paard en kar kunnen nog net over de brug. Dit logistiek ‘zwart punt’ smeekt om een doortastende oplossing. Het uitstelgedrag van de overheid om dit verkeersknooppunt in de Gentse haven efficiënt en doordacht aan te pakken, brengt de veiligheid van de weggebruikers in het gedrang en zorgt voor veel tijdverlies en extra kosten.

Voka Oost-Vlaanderen hoopt dat de betrokken overheden, Waterwegen & Zeekanaal, Onroerend Erfgoed, AWV en Stad Gent snel aan tafel zitten en samen een echte aanpak van het probleem afdwingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here