Aalst, NEEN tegen aankoop rijkswachtkazerne

rijkswacht aalstOpen VLD-FRACTIE in het OCMW AALST ZEGT NEEN TEGEN AANKOOP RIJKSWACHTKAZERNE

Het OCMW Aalst heeft de intentie om de rijkswachtkazerne in de Denderstraat aan te kopen. Bedoeling is om hier een o.a. sociale superette en een sociaal restaurant in onder te brengen. “Open Vld kan zich hier niet achter scharen. Wij zijn van oordeel dat in de buurt Zeshoek-Esplanadeplein-Stationsplein andere investeringen nodig zijn. De middelen die het OCMW nu te grabbel gooit voor een zinloos project, kunnen veel doelmatiger ingezet worden voor de doelgroepen van het OCMW”, stelt Martine De Maght.

Tijdens de budgetbesprekingen 2014 en de bespreking van de meerjarenplanning werd duidelijk dat het OCMW Aalst budget heeft voorzien om de huidige rijkswachtkazerne aan te schaffen. Het gaat daarbij om een bedrag van meer dan 2 miljoen euro.

Martine De Maght, OCMW-fractieleider Open VLD en Joke De Swaef, OCMW-raadslid Open VLD maken zich ernstige bedenkingen bij deze maatregel:
– vandaag al zijn er bij de stad Aalst en het OCMW Aalst voldoende gebouwen beschikbaar om een sociale superette en/of sociaal restaurant in onder te brengen ;
– bovendien maakt het OCMW Aalst beter afspraken met de lokale middenstand om een aanbod te creëren voor behoeftigen, dan dit zelf te organiseren;
– daarom is de creatie van een sociale superette en een sociaal restaurant in de oude rijkswachtkazerne een onaanvaardbare vorm van concurrentie met de private handelszaken in Aalst.

Om die redenen zegt de Open Vld-fractie ‘neen’ tegen de aankoop van de rijkswachtkazerne. “De voorziene budgetten kunnen beter gebruikt worden voor projecten, realisaties en betere prijszettingen van dienstenaanbod. Kortom, voor alles wat nauw aansluit bij de echte kerntaken van het OCMW”, zegt Martine De Maght.

“Voor Open Vld zijn dit bovendien niet de investeringen die in de buurt Zeshoek-Esplanadeplein-Stationsplein nodig zijn. Men moet geen 2 miljoen euro belastinggeld uitgeven om een oud gebouw te kopen en er sociale dienstverlening in te huisvesten. En er moet al zeker door de overheid geen oneerlijke concurrentie met private handelszaken worden gecreëerd”, stelt Joke De Swaef.

“Er moet in deze buurt wel geïnvesteerd worden in woongelegenheid en winkels voor de werkende Vlaming, in veilig verkeer, in een modern straatbeeld, enz. Het nieuwe Stationsplein is trouwens een mooi voorbeeld van hoe Open Vld de herwaardering van deze buurt ziet. Het nieuwe stadsbestuur probeert dit te verkopen als hun verdienste, maar helaas: dit is een plan van het vorige stadsbestuur waar Open Vld de voortrekker van was. Kortom, zowel stadsbestuur als OCMW-bestuur laten deze buurt stikken”, besluit Martine De Maght.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here