Holebirechten universeel en onaantastbaar

vlagDe N-VA staat onverkort achter de verdediging van holebirechten, lokaal, regionaal, federaal, Europees, en wereldwijd. Non-discriminatie is een fundamenteel recht waaraan niet kan worden getornd. De N-VA veroordeelt dan ook alle discriminatie op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit.

Dinsdag werd in het Europees Parlement een niet-wetgevende resolutie aangenomen met het voorstel van een Routekaart tegen homofobie en discriminatie wegens seksuele gerichtheid of genderidentiteit. De N-VA steunt de doelstellingen van de resolutie, maar was bezorgd over bepaalde taken die aan de Europese Commissie werden toebedeeld. Europarlementslid Mark Demesmaeker heeft zich bij de stemming onthouden, en deze onthouding heeft bij heel veel mensen ongerustheid teweeg gebracht: “Ik heb alle begrip voor hun ongerustheid. Maar het was geenszins mijn bedoeling de fundamentele rechten van LGBTI-personen in vraag te stellen, integendeel. Mijn bezorgdheid over een te verregaand optreden van de Commissie buiten beschouwing gelaten, steun ik deze resolutie volledig. Ik heb dan ook niet tegengestemd – zoals sommigen willens nillens beweren – maar mij onthouden. Dat ik nu door bepaalde personen als homofoob word afgeschilderd, kwetst mij diep.”

Vlaams Parlementslid Piet De Bruyn, die zich actief inzet voor holebirechten, noemt de behandeling die Mark Demesmaeker te beurt valt intellectueel oneerlijk. “Mark heeft in het verleden zijn steentje bijgedragen tot de gelijkberechtiging van LGTBI-personen. En hij zal dat ook blijven doen. Zo heeft Mark als één van de eerste Vlaamse schepenen van cultuur het Holebifilmfestival in zijn stad Halle verwelkomd en zal hij meelopen in de volgende Gay Pride”, stelt Piet De Bruyn.

“De N-VA staat onverkort achter het verdedigen van holebi- en transgenderrechten overal waar die worden geschonden. Dit ook omzetten in actief beleid is een verantwoordelijkheid van iedereen: lokale besturen, parlementen, Europese en internationale instellingen. Daar maken we overal waar we kunnen, werk van. Uit overtuiging”, aldus nog De Bruyn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here