Vlaamse overheid subsidieert pangasius

visVlaamse overheid subsidieert pangasius. In december 2013 werd bekend dat de Vietnamese visfederatie VASEP samen met Zeebrugge Food Logistics (een bedrijf in handen van dezelfde eigenaars als de Vlaamse Visveiling) een overslag voor de import van Vietnamese pangasius wil openen in de vissershaven van Zeebrugge. Bij foodies, vissers en vakbondsmensen ontstond een storm van protest. Volgens internationale websites wil de Belgische overheid de import ook subsidiëren.

Vzw Climaxi, Het Vrije Visserijblad en vzw ’t Uilekotstartten daarop een petitie, die ondertussen 1200 handtekeningen haalde. Seafoudsource.com (een gespecialiseerde site) zegt nu: “A distribution center would be established in the port of Bruges (Zeebrugge) in Belgium to distribute the products to 28 EU markets. VASEP would take care of transport, logistics, auctions on the electronic trading floor, distribution and payment. There would be a mixture of funding for the operation with finance being provided by the Vietnamese and Belgian governments, and also the EU. Once the center was set up, it would help exporters reduce their shipping costs by combining the volume of their exported products, according to a Vietnamese news report. “It will also provide them with an opportunity to sell directly to the retailers and supermarket chains in Europe rather than going through a middleman,” said a spokesman.”

De initiatiefnemers van de petitie stellen deze subsidie in vraag. Het is onnodig dat de Vlaamse regering dergelijke invoer financieel ondersteunt. Pangasius is een bijzonder goedkope kweekvis die de wilde schol (pladijs), waarop de Vlaamse vissers jagen, uit de markt duwt. De weinige vissers die Vlaanderen nog kent worden zodoende verplicht om de netten aan de kaai te hangen. Moet de regering de bedrijfswinsten van de Vietnamese exporteurs en de Europese importeurs dan steunen? Ook de Vietnamese producenten worden er immers niet meer geholpen. In Fishmagazine zegt men dat tot tachtig procent van de pangasiuskwekers in moeilijkheden zit. Ze krijgen te weinig geld voor hun waar. Van fairtrade is geen sprake en de handelsovereenkomst die de Vlaamse regering in Vietnam afsloot belooft geenszinq om daar verbetering in te brengen. De enigen die hierin vooruitgeholpen worden zijn de eigenaars van Zeebrugge Food Logistics. Wij vragen dan ook de Vlaamse en Belgische parlementairen om deze gegevens na te trekken en de zaak ter discussie te stellen.

De eigenaars van Visveiling/Food Logistics worden door de overheid blijkbaar regelmatig bediend. Er valt een lange lijst op te maken van financiële steun die gedurende vijfentwintig jaar vanuit Europa en Vlaanderen naar de NV Vlaamse Visveiling en het European Food Centre gegaan zijn. Zo keurde de Vlaamse Regering eind vorig jaar nog subsidies goed in het kader van het Operationeel Programma. In uitvoering van het Nationaal Strategisch Plan voor de Belgische visserijsector kent de Vlaamse Regering : “908.000 euro en 547.000 euro subsidie toe aan de Vlaamse Visveiling vzw voor respectievelijk het project ‘Optimalisatie Viskwaliteit Verre Visgronden’ (OPTIMAVIS) en het project ‘Ergonomie kisten aan boord van vaartuigen” (www.vlaanderen.be). Blijkbaar ontgaat het de Vlaamse Regering zelfs dat het hier niet om een belangeloze vzw gaat, maar over een monopolistish privé-bedrijf.

Climaxi zal hierover een gesprek aangaan met het Schepencollege, de raadsleden en de adviesorganen van de stad Brugge. Zij hebben door hun aanwezigheid in het Autonoom Havenbedrijf een doorslaggevende stem in het dossier. Het mag geenszins zo zijn dat dit dossier geruisloos uit de actualiteit verdwijnt.

Filip De Bodt/Flor Vandekerckhove
vzw Climaxi

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here