Vakbondsactie rusthuispersoneel OCMW Zelzate onaanvaardbaar

veraVakbondsactie rusthuispersoneel OCMW Zelzate onaanvaardbaar, Open Vld vraagt dat minister Zorginspectie inschakelt.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Vera Van der Borght reageert furieus op de geplande vakbondsactie van het ACOD in Zelzate op 10 en 14 februari. Dan staakt het personeel van Home Bloemenbos, een woonzorgcentrum van OCMW Zelzate, tegen de plannen van het gemeentebestuur om een aantal OCMW-diensten over te laten aan private partners. De staking houdt in dat de 98 bewoners van het woonzorgcentrum niet zullen geholpen worden om zich aan te kleden en dat er ook geen maaltijdbegeleiding zal zijn. De ouderen zullen bijgevolg nachtkledij van de vorige dag moeten aan houden.

“Dit is totaal onaanvaardbaar. Iedereen heeft het recht zijn ongenoegen kenbaar te maken, maar er zijn andere manieren dan de zwaksten in de samenleving op een dergelijke denigrerende wijze te behandelen. De Vlaamse overheid mag dit niet laten gebeuren. Ik zal de minister hierover in het Parlement bevragen en erop aandringen dat de Zorginspectie wordt ingeschakeld om ter plaatse te gaan waken over de goede zorg en opvang van deze ouderen”, aldus Vera Van der Borght.

De Vlaamse overheid heeft als opdracht te waken over de kwaliteit van de zorg voor wie verblijft in woonzorgcentra. Daaronder valt ook het respect waarmee de bewoners worden bejegend. Het is duidelijk dat de meest zorgbehoevende ouderen van deze actie het slachtoffer zullen worden.

Fractieleider Bart Tommelein vraagt de Vlaamse Regering ook om samen met de federale partners in overleg te gaan over hoe OCMW’s bepaalde van hun diensten kunnen overlaten aan erkende private partners: “Open Vld heeft dit zowel Vlaams als federaal al verschillende keren bepleit. De lokale besturen kampen met moeilijke budgettaire omstandigheden. Wanneer op het terrein private partners dezelfde kwaliteitsvolle en betaalbare sociale dienstverlening kunnen aanbieden, waarom zouden OCMW’s hun taken dan niet mogen overlaten aan deze partners? Het is de Vlaamse overheid die moet waken over de kwaliteit en inspecties moet doen.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here