Wereldkankerdag, 4 februari 2014

aa borstenWereldkankerdag, 4 februari 2014: het belang van onderzoek in de schijnwerper

Kanker bestaat uit meer dan 200 ziektes, die allen een andere oorsprong hebben (biologisch, genetisch of omgevingsgebonden). Elk van deze ziektes vereist een specifieke behandeling. De Wereldkankerdag, een initiatief van de UICC (Union for International Cancer Control) is een moment voor pharma.be, de Belgische federatie van de farmaceutische bedrijven, om de balans op te maken.

Sinds 1980, is de gemiddelde levensverwachting van kankerpatiënten toegenomen met 3 jaar. De ontwikkeling van nieuwe behandelingen tegen kanker neemt hiervan 2,5 jaar voor zijn rekening . (1)

In België is kanker één van de voornaamste oorzaken van vroegtijdig overlijden. Long-, darm- en borstkanker behoren tot de 10 hoofdoorzaken van overlijden.

In 2013, produceren 32 farmaceutische bedrijven met vestigingen in België, actief in O&O, productie en commercialisatie, lid van pharma.be, een totaal van 112 geneesmiddelen tegen kanker, wat 92% vertegenwoordigt van de geneesmiddelen gebruikt in dit therapeutisch domein . (2)

Voor wat betreft het geheel van innovatieve geneesmiddelen die door het EMA (European Medicines Agency) worden goedgekeurd, is er één op zeven gericht tegen kanker (3). In België blijven de farmaceutische bedrijven volop geëngageerd om te investeren in de zoektocht naar oplossingen voor kanker.

Zeer specifiek, voor ernstige ziekten zonder doeltreffende behandeling (Unmet Medical Needs), onderlijnt pharma.be het belang van de wet (4) van Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, Laurette Onkelinx, die een aanzienlijk snellere en efficiëntere terugbetaling beoogt – namelijk 2 jaar sneller dan vandaag en vooraleer het geneesmiddel op Europees niveau geregistreerd wordt (EMA) – van de desbetreffende geneesmiddelen.

pharma.be pleit ervoor dat deze maatregel in werking zou treden vóór het eind van de regeringstermijn.

Klinische studies zijn belangrijk voor ons land. België bekleedt de eerste plaats in Europa op het vlak van aantal klinische studies per inwoner en de tweede plaats in de wereld na de Verenigde Staten. (5) Één op vier van deze studies betreft kankeronderzoek. Deze studies zorgen ervoor dat de Belgische patiënten snel toegang hebben tot innovatieve geneesmiddelen.

Men stelt – sinds 2008 – een voortdurende daling vast van het aantal van deze studies in België. pharma.be onderlijnt het belang om onze positie bij het koppeleton binnen Europa op het vlak van klinische studies te behouden. pharma.be trekt hier de aandacht van de beleidsmakers op deze belangrijke problematiek en volgt aandachtig het verdere verloop van deze aangelegenheid op.

(1) Smith B.: The future of pharma, 2011
(2) Data on file pharma.be.
(3) EMA database (2013)
(4) Gestemd in het Parlement op 23 januari 2014
(5) PWC Study 2012: “Clinical Research Footprint and Strategic Plan to Promote Clinical Trials in Belgium”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here