Vlaamse hogescholen eisen meer overheidsmiddelen

schoolVlaamse hogescholen eisen meer overheidsmiddelen voor economische en technologische opleidingen

Voor een student toegepaste informatica of chemie krijgt een hogeschool tot 60% minder overheidsmiddelen dan voor vele andere opleidingen. Dat komt omdat het huidige financieringssysteem werkt met puntengewichten om de middelen te verdelen, de zogenaamde onderwijsbelastingcoëfficiënt. De overheid bepaalde de parameters van deze verdeling in 1994, sindsdien zijn ze niet meer gewijzigd. Hogescholen gespreid over heel Vlaanderen, die samen bijna 60% van de studenten vertegenwoordigen, eisen dat de overheid nu deze ongelijkheid in de financiering aanpakt.

Voor de lerarenopleiding en de opleidingen gezondheidszorg is de coëfficiënt 1,6, voor orthopedagogie en maatschappelijk werk 1,4. Voor technologische professionele bacheloropleidingen zoals chemie, autotechnologie en multimedia is de coëfficiënt 1,2, terwijl de economische opleidingen, zoals logistiek, accountancy en informatica amper coëfficiënt 1 krijgen. “Door deze financieringsmethode krijgen opleidingen die leiden tot het invullen van knelpuntberoepen te weinig middelen”, duiden de directeurs.

“Het aantal studenten binnen de hogescholen blijft stijgen. De economische opleidingen zijn alweer koplopers. Samen met de studenten uit de technologische opleidingen vertegenwoordigen zij zo’n 45% van de hogeschoolstudenten. Toch blijven deze opleidingen door de Vlaamse overheid structureel ondergefinancierd. De grote inspanningen die de hogescholen doen voor het aanbieden van hoogwaardige en marktgerichte technologische en economische richtingen worden door de overheid in haar financieringsmodel onvoldoende erkend.”

De financieringsmethode dateert uit 1994. “Maar ondertussen is ze volledig achterhaald en zijn er geen objectieve redenen om dit zo te behouden”, stellen de algemeen directeurs. “In elke professioneel gerichte bacheloropleiding werken we praktijkgericht, zetten we in op intensieve begeleiding en oefenen we competenties in kleine groepen. Elke professionele bachelor verdient een kwaliteitsvolle opleiding, met een zelfde financiering vanuit de overheid. Daarom vragen we om de verschillen in de financiering te verkleinen, niet door een herverdeling van de middelen, maar via een extra budget.”

Met extra middelen kunnen deze opleidingen nog meer investeren in een intensieve begeleiding van deze studenten. De arbeidsmarkt zou dan een belangrijk aantal van zijn knelpuntberoepen ingevuld zien en minder jongeren zouden in de werkloosheid terechtkomen. In het ‘Vlaanderen In Actie – Pact 2020’ staat te lezen dat Vlaanderen tegen 2020 een sterke economische top-regio wil zijn. “En toch investeert de overheid niet in de opleiding van kwalitatieve en flexibele ondernemers en technici”, aldus de directeurs.

Dirk Broos, Karel de Grote-Hogeschool

Pascale De Groote, Artesis Plantijn Hogeschool

Johan Veeckman, Arteveldehogeschool

Luc Van de Velde, Erasmushogeschool Brussel

Bert Hoogewijs, HoGent

Lode De Geyter, Hogeschool West-Vlaanderen

Ben Lambrechts, Hogeschool PXL

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here