Nieuwe strategie om bacteriële infecties te bestrijden

virusVIB-onderzoekers vinden een nieuwe strategie om bacteriële infecties te bestrijden. Steeds meer bacteriën ontwikkelen antibioticaresistentie. Dit vormt een grote uitdaging in de strijd tegen bacteriële infecties. Alvin Lo en Han Remaut (VIB/Vrije Universiteit Brussel) hebben een chemische stof geïdentificeerd met potentieel als nieuw geneesmiddel tegen bacteriële infecties, meer bepaald tegen urineweginfecties. In tegenstelling tot de gangbare antibiotica leidt dit kandidaat geneesmiddel niet tot de vernietiging, maar wel tot de ontwapening van de ziekteverwekkende bacterie. Deze nieuwe strategie heeft als voordeel dat het de andere (nuttige) bacteriën ongemoeid laat, en dat er minder kans bestaat op de ontwikkeling en onderlinge verspreiding van resistentie door bacteriën.

Han Remaut (VIB/Vrije Universiteit Brussel): “Het geeft veel voldoening om te zien dat jaren fundamenteel onderzoek kunnen leiden tot een nieuwe strategie voor de behandeling van bacteriële infecties. In plaats van de ziekteverwekkende bacteriën af te doden, ontwapenen we ze; een aanpak met mogelijke voordelen ten opzichte van de huidige antibiotica.”

Vasthechting van bacteriën: noodzakelijk kwaad in ziekteverwekkend proces

Heel wat ziekteverwekkende bacteriën hechten zich vast aan een cel vooraleer ze die kunnen infecteren, telkens op een heel vergelijkbare manier. De onderzoeksgroep onder leiding van Han Remaut legt zich toe op een nieuwe benadering in de bestrijding van infecties, welke erin bestaat om deze cruciale stap in het infectieproces te beletten en zo de bacterie te ontwapenen. In dit geval zijn de pijlen gericht op de bacterie die instaat voor zowat 80% van de urineweginfecties: de uropathogene E.coli.

Om te voorkomen dat ze weggespoeld worden door urine, hechten de E.coli-bacteriën zich vast met behulp van haarvormige structuren: ‘type 1 pili’. In 2011 slaagden Han Remaut en collega’s er als eersten in om het mechanisme dat instaat voor de pilus-vorming in beeld te brengen. Om deze belangrijke structurele inzichten te kunnen vertalen naar mogelijke nieuwe geneesmiddelen was verder onderzoek nodig.

Structurele inzichten gebruiken voor zoektocht nieuwe geneesmiddelen

Alvin Lo en collega’s uit de groep van Remaut startten met de screening van databanken van chemische componenten op zoek naar chemische moleculen die de pili-vorming kunnen tegenwerken. Dit leverde een inhibitor op die interfereert met een essentiële stap in het assemblageproces van de pili. Als test stelden ze E. coli-bacteriën bloot aan deze component, waardoor de bacteriën niet meer in staat waren om pili aan te maken. Deze “kale” bacteriën konden zich niet langer vasthechten aan hun gastheer.

Alvin Lo (VIB/Vrije Universiteit Brussel): “E.coli is niet de enige ziekteverwekkende bacterie die dit mechanisme gebruikt om zich vast te hechten. Als bij verder onderzoek blijkt dat onze molecule inderdaad efficiënt is in de bestrijding van urineweginfecties, kunnen we deze strategie ook inzetten in de strijd tegen andere infectieziekten zoals voedselvergiftiging of reizigersdiarree.”

Publicatie

Suppression of type 1 pilus assembly in uropathogenic Escherichia coli by chemical inhibition of subunit polymerization

Lo et al.

Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2013

Partners
VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) www.vib.be

Vrije Universiteit Brussel www.vub.ac.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here