Voorstel verworpen om palliatieve thuispatiënten uitkering te geven

veraGeen uitkering van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve patiënten. De Vlaamse meerderheid verwerpt het voorstel van Open Vld om palliatieve thuispatiënten automatisch een uitkering te geven.

Het voorstel van Vlaamse Volksvertegenwoordigers Vera Van der Borght en Peter Gysbrechts om palliatieve thuispatiënten automatisch en veel sneller dan vandaag een tegemoetkoming te geven van de Vlaamse Zorgverzekering werd door de Vlaamse meerderheidspartijen (CD&V, sp.a en N-VA) weggestemd. “Ons voorstel van resolutie werd op minder dan vijf minuten in de Commissie Welzijn afgevoerd. Nochtans had het slechts één doel voor ogen: palliatieve patiënten zo snel mogelijk een uitkering van de zorgverzekering toekennen om de kosten voor hun thuis- en mantelzorg in hun laatste levensmaanden te kunnen verlichten,” zeggen Van der Borght en Gysbrechts. Eind vorig jaar raakte bekend dat 2 op 3 palliatieve thuispatiënten binnen de drie maanden overlijden en daardoor nooit een uitkering van de zorgverzekering krijgen.

Wie zwaar zorgbehoevend is en thuis verzorgd wordt, kan rekenen op steun van de Vlaamse Zorgverzekering. In theorie kunnen ook palliatieve patiënten die thuis verzorgd willen worden daar een beroep op doen. In de praktijk echter vallen zij vaak uit de boot omdat men 4 maanden moet wachten vooraleer een uitkering te krijgen van de Zorgverzekering (de zgn. ‘carenstijd’). Voor vele palliatieve thuispatiënten is dat helaas te laat. “De vier maand lange wachttijd voor een financiële tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering betekent voor heel wat palliatieve thuispatiënten dat ze nooit een cent ontvangen van de zorgverzekering”, zegt Vera Van der Borght. “Per jaar worden ongeveer 8.000 mensen palliatief thuis begeleid. Uit een eerdere analyse is gebleken dat twee op drie palliatieve thuispatiënten binnen de drie maanden overlijden.”

“Geef palliatieve thuispatiënten automatisch een uitkering”

Ze diende daarom een voorstel van resolutie in, samen met haar collega Peter Gysbrechts, met de vraag om voor palliatieve thuispatiënten een automatische en versnelde tussenkomst van de Vlaamse zorgverzekering mogelijk te maken van zodra de patiënt het palliatief statuut krijgt van het RIZIV. “Op federaal niveau biedt het RIZIV financiële steun voor mensen die beroep doen op palliatieve zorgen, en dit voor wat betreft de medische kosten. Zo kunnen ze het ‘palliatief statuut’ aanvragen waardoor ze geen persoonlijke bijdrage moeten betalen voor huisartsbezoeken, bepaalde prestaties in de thuisverpleging en bepaalde kinesitherapieprestaties. Palliatieve thuispatiënten kunnen ook een palliatief forfait aanvragen. Dit is een tussenkomst van het RIZIV in de kosten voor geneesmiddelen, verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen,” zegt Gysbrechts.

“Daar waar de federale overheid inspanningen levert om de medische kosten in te perken, vonden wij het opportuun dat ook de Vlaamse overheid voor de niet-medische kosten haar deel zou bijdragen. Niet dus”, aldus een ontgoochelde Vera Van der Borght. “De Vlaamse meerderheidspartijen laten met hun beslissing duizenden mensen in de steek, die in hun laatste levensfase honderden euro’s moeten uitgeven voor de zorg in hun thuisomgeving zonder één cent Vlaamse ondersteuning. Nochtans betaalden zij ook hun jaarlijkse premies aan hun zorgkas”, zeggen Van der Borght en Gysbrechts.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here