De Lijn, meer samenwerken met en meer inspraak voor steden en gemeenten

busDe Lijn, meer samenwerken met en meer inspraak voor steden en gemeenten.

Het verlanglijstje van de Raad van Bestuur van De lijn voor de volgende Vlaamse regering kan bij Open Vld op een aantal punten op instemming rekenen. Het betekent immers een beleidswijziging die Open Vld al veel langer vraagt uitgezonderd natuurlijk nog maar eens de dotatie verhogen, laat Marino Keulen (Open Vld) weten.

De Lijn is de uitvoerder van het decreet basismobiliteit en van het beleid van deze Vlaamse regering dat duidelijk gefaald heeft. Het is immers deze Vlaamse regering die in grote lijnen bepaald wat De Lijn wel of niet kan doen. Dat nu ook de directeur-generaal en de Raad van Bestuur van De Lijn een wijziging willen in het decreet basismobiliteit wordt door Open Vld met open armen ontvangen want wordt al lang gevraagd.

Het openbaar vervoer zoals aangeboden door De Lijn moet volgens parlementslid Keulen inderdaad anders :

– Het gratis verhaal van 65-plus is achterhaald en werd zelfs door de PS in Wallonië en Brussel afgeschaft.

– De Lijn moet het aanbod gestuurd beleid achter zich laten en resoluut gaan voor een vraag gestuurd aanbod. Dit wil zeggen dat we in de eerste plaats moeten inzetten op woon-werkverkeer en mensen die naar en van de school moeten geraken. Dit zijn bovendien ook nog eens betalende reizigers.

– Maar ook door meer overleg met en zelfs inspraak te geven aan steden en gemeenten worden de echte noden ingevuld. In Gent bijvoorbeeld vroeg met comfortabelere en stiptere trams maar kreeg men langere trams met problemen aan de haltes.

– Sociale correcties moeten mogelijk zijn maar enkel voor diegenen die het nodig hebben en niet op basis van het toekennen van het gratis-tarief aan ganse groepen.

Maar een aantal van de nu geformuleerde ideeën zijn geen verbetering.

Het aanbod in de steden mag niet ten kosten gaan van de landelijke ontsluiting en verzanden in een verhaal van ‘wij’ tegen ‘zij’. Zo zijn er nu reeds veel plaatsen in landelijke gemeenten waar de deelgemeenten tussen 8u ’s morgens en 12u ’s middags niet meer bereikbaar zijn. Door in te zetten op betalende reizigers moet men middelen vinden om hier een aanbod te garanderen, aldus volksvertegenwoordiger en burgemeester Marino Keulen.

Nog meer middelen naar De Lijn kan voor Open Vld niet. De Lijn krijgt in 2014 een dotatie van maar liefst iets meer dan 1 miljard euro, vervoert slechts 3% van het reizigersverkeer en de kostendekkingsgraad bedraagt slechts 15,5%. Met deze dotatie moet men veel meer kunnen doen. Zeker als men eindelijk het beleid wijzigt en men voor meer inkomsten zorgt door in te zetten op meer betalende reizigers.

“Een goed mobiliteitsbeleid moet er voor Open Vld in bestaan dat er een performant en klantvriendelijk openbaar vervoer beschikbaar is en daarnaast voldoende capaciteit op de weg. Een die beide voorwaarden wordt momenteel niet voldaan!” besluit Marino Keulen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here