Afschaffing steun zonnepanelen bewijst het failliet van het systeem

zonnecellenDe afschaffing van de steun bij zonnepanelen bewijst het failliet van het systeem, we mogen ons binnen enkele jaren aan een gepeperde rekening verwachten. “Afschaffing steun zonnepanelen lost historisch probleem niet op”.

De Vlaamse regering besliste vandaag om de subsidies voor nieuw geplaatste zonnepanelen stop te zetten vanaf 1 februari. Dat is nodig om de oversubsidiëring van groene stroom tegen te gaan. Vlaams volksvertegenwoordiger Irina De Knop (Open Vld) hekelt de goednieuwsshow van minister Freya Van den Bossche. “De maatregel bewijst het failliet van het systeem. De hervorming kwam niet alleen rijkelijk laat. Ze biedt bovendien geen antwoord op de gepeperde rekening van de certificatenberg. Wanneer durft de minister dit ‘slechte nieuws’ te brengen?”

De voorbije jaren kende Vlaanderen massaal veel groenestroomcertificaten toe aan windmolens, zonnepanelen en andere groene installaties. De kosten daarvan zouden moeten worden betaald door de Vlaamse gezinnen en bedrijven via de nettarieven in de elektriciteitsfactuur. Maar daar wringt het schoentje: netbeheerders (Eandis en Infrax) kopen al jaren meer certificaten op dan dat ze kunnen doorrekenen aan de verbruikers. Daardoor is er een tekort van ongeveer 2 miljard euro ontstaan, dat vroeg of laat zal moeten doorgerekend worden aan de eindverbruiker. Minister Van den Bossche wilde een netvergoeding invoeren zodat mensen met zonnepanelen meer zouden bijdragen aan het systeem. Dat plan is in november echter vernietigd door het Brussels Hof van Beroep.

Gepeperde rekening komt binnen enkele jaren

Het stopzetten van de subsidies voor zonnepanelen lost het probleem van de over subsidiëring niet op volgens Irina De Knop: “De stopzetting was een noodzaak nadat de netvergoeding werd geannuleerd. Dit zal er weliswaar voor zorgen dat de kosten voor groenestroom minder sterk zullen stijgen in de toekomst, maar de zware last uit het verleden is daarmee niet opgelost. Ofwel krijgt de energieverbruiker de gepeperde rekening binnen enkele jaren gepresenteerd, ofwel wordt het tekort uit de begroting betaald. Ik heb de minister zelf nog niet horen zeggen hoe ze de uitgestelde kosten wil doorrekenen. Minister Van den Bossche verschuilt zich achter de hervorming van het steunmechanisme. Die kwam te laat en biedt ook geen soelaas voor de gigantische tariefschok die ons boven het hoofd hangt.”

Knip-en plakwerk

De Knop is daarom kritisch voor het groenstroombeleid van deze Vlaamse regering. “De Vlaamse regering voert al jaren knip-en plak werk uit aan de bestaande subsidies, zodat investeerders en gebruikers van groene stroom in totale onzekerheid leven. De minister zou beter werk maken van een grondige hervorming, waarbij de kosten van groene stroom worden geplafonneerd en investeerders meer zekerheid krijgen,” aldus Irina De Knop.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here