Nieuwjaarsspeech voorzitter Open Vld Gwendolyn Rutten

ruttenNieuwjaarsspeech voorzitter Open Vld Gwendolyn Rutten. Maandag 13 januari hield Open Vld haar nieuwjaarsreceptie. De Magadalenazaal in Brussel zat afgelaten vol. Iedereen was op post. Voorzitter Gwendolyn Rutten wenste iedereen een flinke portie lef. “Lef om je eigen mening te vormen, om niet te doen wat iederéén doet. Om niet te zeggen wat iederéén zegt, maar om het verschil te maken!” Er was ook een pleidooi voor het opnemen van verantwoordelijkheid en vastberaden hervormen en vernieuwen waar het nodig is. En dit in een beleid waarin we niemand achter laten. “Lef, ambitie en verantwoordelijkheid zijn drie liberale kernwaarden. En wij zijn een partij die verantwoordelijkheid opneemt, ook als het moeilijk is.”

Lees hier de integrale speech (noot: alleen het gesproken woord telt)

Beste vrienden,

Het doet deugd zovelen van jullie hier vandaag weer te zien.

Nieuwjaar is een tijd van wensen. Daarom wil ik jullie allemaal een goede gezondheid wensen. En veel tijd voor vrienden, voor familie en voor elkaar.

Maar dit jaar – en het is toch een bijzonder jaar – wil ik u nog iets extra wensen.

Iets dat we nodig hebben in deze veranderende wereld, in deze veranderende tijd.

En dat is LEF. Ik wens jullie allemaal een flinke portie lef.

Lef om je dromen waar te maken en je leven in eigen handen te nemen.

Lef om je eigen mening te vormen en niet in de val te trappen van de aanvallen van anderen.

Ik wens jullie allemaal het lef om niet te doen wat iederéén doet.

Om niet te zeggen wat iederéén zegt, maar om het verschil te maken!

Beste vrienden,

Meer durf, meer lef is bij uitstek een liberaal verhaal.

Omdat het wil zeggen dat je ervoor kiest om vrij te zijn en vooruit te gaan. En dat is ook wat wij als partij doen.

Het voorbije jaar hebben we ons niet laten leiden door anderen. We hebben ons niet weggestoken.

Integendeel. We hebben met de kracht van onze overtuiging onze eigen keuzes gemaakt. Eendrachtig ons eigen ding gedaan.

Op het moment dat iedereen ons afschilderde als een machopartij, kozen jullie een vrouwelijke partijtop, met een vrouwelijke voorzitter en ondervoorzitter.

Op het moment dat iedereen dacht dat we in een winterslaap gevallen waren,

organiseerden wij een politieke lente.

Met duidelijke standpunten en een dialoog met meer dan 15.000 mensen.

Op het moment waarop politieke boodschappen steeds korter worden,

debatteerden wij samen drie dagen lang over onze Toekomstverklaring.

Op het moment dat iedereen met het verleden bezig is, kijken wij vooruit.

En op een moment dat anderen zich klaarmaken voor de splitsing van het land,

doen wij voorstellen waarmee België beter wordt en Vlaanderen vooruitgaat.

Beste vrienden,

Nog maar twee jaar geleden beslisten we om in de federale regering te stappen. Geen gemakkelijke beslissing. Zeker niet.

Het minste wat je kan zeggen was dat we een groot risico namen. De omstandigheden waren uiterst moeilijk. We zaten midden in de grootste economische crisis sinds jaren en we werden gegijzeld. Gegijzeld door een communautaire agenda.

541 dagen lang was ons land geblokkeerd. Geblokkeerd op de vraag naar een nieuwe grote staatshervorming.

Bescheiden keken wij toe. Want we waren niet de winnaars van de verkiezingen. En keken. En keken. En keken.

Maar er gebeurde niets. Want in plaats van de crisis aan te pakken, bleven de winnaars van de verkiezingen steken in hun grote, eigen communautaire gelijk.

In discussies over instellingen, over structuren, over kiesdristricten en splitsingen.

Op het moment dat de financiële markten ons land naar afgrond duwden,

op het moment dat onze welvaart in gevaar kwam omdat de intresten op onze schuld door het plafond gingen, op het moment dat ons land zijn internationale kredietstatus dreigde kwijt te spelen.

Ja, zelfs op dat moment nog weigerden sommigen verantwoordelijkheid te nemen!

Ja, wij hadden aan de kant kunnen blijven staan. We hadden kunnen zeggen : ‘ziet ge wel!’ of trek uw plan. Maar zo zitten wij niet in elkaar.

Wij weten wat belangrijk is. De economie is belangrijk. Uw toekomst is belangrijk. De welvaart van Vlamingen is belangrijk.

Als die zaken op het spel staan, dan nemen wij onze verantwoordelijkheid.

Ook als het moeilijk is.

En nu, na twee jaar hard werken, na twee jaar orde op zaken stellen – soms ook met moeilijke maatregelen, komt ons land stap voor stap uit de crisis en keert het optimisme terug.

Langzaam en voorzichtig zien we de eerste tekenen dat het keerpunt is bereikten dat de weg omhoog kan beginnen.

Alleen dankzij onze vastberadenheid, is die begroting voor een groot stuk op orde. Is de schuld tot onder de 100 procent gedaald en zijn we uit de gevarenzone voor een Europese begrotingsboete.

Alleen dankzij onze gezamenlijke en niet aflatende inzet is er in deze moeilijke tijden ook zuurstof voor de economie.

We houden de inflatie onder controle en we zorgen voor meer dan 1,1 miljard aan nieuwe lastenverlagingen voor wie werkt, voor wie investeert en voor wie onderneemt.

Alleen dankzij ons, Vlaamse én franstalige liberalen, krijgen zelfstandigen meer kindergeld en meer pensioen.

Beste vrienden,

Ons land is – samen met Duitsland – het enige land dat beter uit de crisis komt.

De economische groei trekt voorzichtig terug aan.

Onze liberale hervormingen op het vlak van pensioenen en arbeidsmarkt komen nog maar net op gang.

Het komt er nu vooral op aan om die prille economische groei niet te breken,

maar te versterken én te ondersteunen.

Om verstandig te hervormen, binnen een heldere economische visie, en

met stabiele en betrouwbare mensen. We moeten durven vernieuwen,

zonder wat goed is, weg te gooien of af te breken. En zonder daarbij iemand achter te laten.

Weet u, Ik begrijp dat mensen soms onzeker zijn over wat er gaat veranderen.

Ik begrijp dat ze zich afvragen wat dat wil zeggen voor hun leven. Wat de gevolgen zijn. Voor hun werk, of voor de toekomstkansen van hun kinderen of kleinkinderen.

Maar wat ik niet begrijp is dat sommigen het nodig vinden om mensen

bovenop die onzekerheid ook nog eens angst aan te jagen.

Er zijn er die er plezier in lijken te hebben om te zeggen dat we in een vreselijk land wonen. En die hopen dat als ze dat maar vaak genoeg herhalen, dat iedereen dat ook gaan geloven.

Volgens nationalisten is België het slechtste land ter wereld. En dus moet het kapot. Of was het omgekeerd? Nationalisten willen het land kapot en

dus moet het als het slechtste land ter wereld worden voorgesteld. Op die manier laten ze hun eigen voorspellingen uitkomen.

Beste vrienden,

Laten we het lef hebben om die logica om te draaien. Ophouden met anderen de schuld te geven van dingen die we zelf in de hand hebben. Méér ambitie tonen. Voor een beter België, en vooral voor een sterker Vlaanderen dat vooruit wil.

Het is niet de PS, die verantwoordelijk is voor de files in Antwerpen. Het is niet de Waalse regering, die de Vlaamse jobkorting heeft afgeschaft.Het is niet in Wallonië dat de Vlaamse bedrijven stilstaan door procedures en paperassen.

Neen, het is de Vlaamse regering die met zandzakjes het water van de Dender probeert tegen te houden.

Beste vrienden,

Het is tijd voor meer liberale oplossingen. En voor wat meer optimisme.

Tijd voor een nieuwe horizon, met durf en lef. Met grotere – maar haalbare – ambities.

De vraag waarover het dit jaar in mei gaat, is niet waar je tegen bent.

De vraag waarover deze verkiezingen gaan is waar U binnen 5 jaar wil staan?

In wat voor België en Vlaanderen willen wij leven? De echte vraag is :

Wat voor een land willen we eigenlijk? Voor ons liberalen, is het antwoord duidelijk en haalbaar :

Wij willen een land dat wereldtop is in onderwijs. Waar jonge mensen kansen krijgen, om kritisch en zelfstandig te denken, en oplossingen leren vinden voor problemen die we vandaag misschien nog niet eens zien.

Wij willen een land waar mensen goesting hebben om een eigen zaak te beginnen. Met simpele en eenvoudige procedures. Waar ondernemen niet gelijk staat met paperassen invullen of subsidies aanvragen.

We willen een land waar het loont om te werken – en waar wie werkt ook vooruit mag gaan.

Met een betere concurrentiepositie en minder lasten voor wie werkt en werk geeft.

Daarom kiezen wij voor simpele belastingen met twee tarieven van 25 en 45 procent. Dat is niet alleen beter, maar ook eerlijker voor iedereen.

We willen een land, waar werken iets is wat je graag doet. Waar er niet te veel regels zijn om te mogen werken of te mogen verdienen. Omdat werk voor de ene, nieuw werk bijmaakt voor een ander.

Wij willen een land dat beweegt en geen tijd meer verliest met in de file staan.

Wij willen een land waar mensen kunnen wonen waar ze willen, en voor een prijs die ze kunnen betalen. Waar er gekocht en verkocht wordt, gebouwd en verbouwd. Daarom garanderen wij de voordelen van de woonbonus en zetten wij ook na de staatshervorming in op eigendom, ook voor jonge mensen.

Wij willen een land, waar mensen vrij kunnen zijn. Vrij om zelf je gezin te kiezen – zonder gediscrimineerd te worden; Vrij om te bepalen wie je erfenis krijgt. En ja, ook vrij om te bepalen of je nog verder wil leven als je ondraaglijk lijdt en ongeneeslijk ziek bent.

Wij willen een land, waar mensen zorg dragen voor elkaar. Waar initiatief nemen in de zorg niet bestraft maar beloond wordt. Waar mensen iets terugdoen voor elkaar; daarom voeren wij een gemeenschapsdienst in, van twee halve dagen per week voor wie al meer dan twee jaar op zoek is naar werk.

Wij willen een land met de beste medische zorgen voor iedereen.

We willen maatwerk, minder impact voor structuren en meer ruimte voor mensen.

We willen een land, met met een fatsoenlijk pensioen voor alle gepensioneerden. Mensen leven langer – en als we allemaal een inspanning doen om een beetje langer te werken, dan moet dat haalbaar zijn.

Kortom : wij willen een land waar het steeds beter wordt om te leven. Zonder al te veel betutteling en met vertrouwen in mensen.

Beste vrienden,

Om zo’n land te maken zijn er drie dingen nodig :

Lef, ambitie en verantwoordelijkheid. Dat zijn drie liberale eigenschappen.

Kernwaarden voor onze partij.

Ik hoor anderen zeggen dat het nu gedaan is met hervormen. Mooi vooruitzicht is dat: vijf jaar stilstaan. Ik hoor nog anderen roepen dat ze kiezen voor een aanpak die pijn zal doen. Mooi vooruitzicht is dat : ‘vijf jaar pijn’.

Wij geloven niet dat problemen er vanzelf komen en vanzelf weer weggaan.

Maar we geloven ook niet dat we vooruit gaan, door mensen pijn te doen.

Dat bewijzen we, met onze aanpak van deze crisis.

De landen die voor een pijnlijke weg gekozen hebben, zien vandaag nog steeds af.

En de landen die hebben gekozen voor stilstand, die gaan verder achteruit.

Er is geen enkele reden om te geloven dat de toekomst een ramp zal zijn

Of dat het met minder zal moeten. Dat alles kleiner, trager, minder of sober zal worden.

Zo een klimaat van doemdenken en negativisme is klinkklare onzin. Het is een scenario dat zichzelf vervult.

Sommigen zien alleen de problemen. Wij zien vooral de oplossingen.

Bekijk het eens op deze manier: als je voortdurend met een hamer rondloopt, dan kan je alleen maar slaan en kloppen.

Maar wie de moeite doet om de hele gereedschapskist erbij te nemen, die ziet dat er ook heel veel andere mogelijkheden bestaan.

Beste vrienden,

Het is tijd voor een nieuwe tijd. En daar hoort een nieuw project bij voor ons land. Op alle niveaus, niet tegen elkaar – maar mét elkaar.

Wij leggen zo een project op tafel. Een pact voor een beter België en een sterker Vlaanderen. Een pact, waarin we afspreken waar we tegen 2020 samen willen staan.

Wat we willen realiseren, wat we willen veranderen, waar we kunnen besparen en investeren om het nieuwe België en Vlaanderen mogelijk te maken.

Beste vrienden,

U hebt mij daarnet horen pleiten voor meer lef. Wel, het meervoud van lef is leven. Samenleven.

Wij kiezen voor oplossingen in plaats van blokkering. Om samen te werken in plaats van het land te splitsen. Wij kiezen voor federalisme. In de wereld vandaag kan niemand het nog alleen redden. Om vooruit te gaan heb je anderen nodig.

Samenleven is niet altijd gemakkelijk. Het komt er op aan om te proberen mèt elkaar te leven en niet naast elkaar. Want wat is het alternatief?

Een samenleving die op zichzelf terugplooit wordt armer. En mensen die terugplooien op zichzelf worden eenzaam.

Mensen hebben elkaar nodig om vooruit te gaan. Landen ook.

Federalisme is een mentaliteit. Het is een pleidooi om rekening te houden met elkaar. Om oplossingen te vinden in plaats van problemen te maken.

Vanuit het besef dat samenwerken ons sterker maakt. Dat is bij u thuis zo.

Dat is op uw werk zo. Dat is in Vlaanderen zo.

In België en in Europa.

Daarom zijn wij federalisten. Vlaamse federalisten en Europese federalisten.

Omdat we geloven dat dingen samen doen, je sterker maakt.

Beste vrienden,

Het is één ding om ideeën te hebben, of een project voor de toekomst: een beter België, en een Vlaanderen dat vooruit gaat.

Maar je bent pas echt sterk als je de mensen hebt om dat project uit te dragen.

De afgelopen dagen hebben wij onze lijsttrekkers aangeduid.

En hebben wij bewezen dat we veel, zéér veel talent hebben! Als je de luxe hebt om te kiezen tussen steengoede kandidaten, als je zoveel politiek talent hebt als wij, dan is het geen wonder dat partijen die minder bedeeld zijn dan de onze, al eens bij ons komen shoppen.

Dat ze onze ideeën overnemen, bewijst dat we gelijk hebben. En dat er ook mensen hun kans op een ander wagen, wel, ook dat is eigenlijk hun probleem,

want de allerbesten… die houden we gewoon zelf!

En om dat te bewijzen stel ik alvast enkelen van hen graag even aan u voor.

Voor Europa – in alle betekenissen van het woord verstaan: wie anders dan Guy Verhofstadt! (hij is er niet vanavond, want hij is al op campagne voor Europa)

Voor West-Vlaanderen :

onze burgemeester van Kortrijk en onze fractieleider in het Vlaams Parlement;

Vincent van Quickenborne en Bart Tommelein!

Voor Antwerpen :

onze onvermoeibare minister van justitie en de burgemeester van Mechelen Bart Somers en Annemie Turtelboom!

Voor Brussel – een stad waar wij als liberalen ontzettend veel van houden – :

de gedreven Ann Brusseel en ons Brussels ketje Guy Vanhengel!

Voor Limburg:

de fractieleider in de kamer en de burgemeester van Lanaken;

Marino Keulen en Patrick Dewael!

Voor Oost-Vlaanderen:

onze vice-premier en misschien wel onze meest fiere Gentenaar;

Mathias De Clercq en Alexander De Croo.

En tot slot:

voor Vlaams-Brabant heb ik zelf de eer om samen met onze lijnrechte staatssecretaris voor asiel en migratie naar de kiezer te trekken; dames en heren :

Maggie De Block!

___

Beste vrienden,

Ik zei het net al: wij zijn een partij die overloopt van talent.

Een partij waar mensen politiek zien als een faire match en een ploegsport. Een partij waar men de kracht en het zelfvertrouwen heeft om de leden zich te laten uitspreken. En daarom, daarom wil ik een speciaal applaus vragen voor

Dirk Van Mechelen en Jean-Jacques De Gucht!

Beste vrienden,

Toen we elkaar een jaar geleden zagen, heb ik jullie gevraagd om opnieuw fiere liberalen te worden.

Vandaag kan ik zeggen dat we opnieuw fiere liberalen zijn.

Dat we trots zijn op onze partij, op onze mensen en op onze ideeën.

Trots op wie we zijn en waar we voor staan; en daarom vraag ik u dit jaar nog iets extra: de lef en de durf om het verschil te maken. Want 2014 is een spannend jaar voor onze partij. Het zijn belangrijke verkiezingen, op alle niveaus en met een belangrijke inzet : een sterker Vlaanderen, een beter België en een welvarend Europa met een mooie economische toekomst voor ons allemaal.

Beste liberale vrienden, het laatste stuk van deze speech vanavond is voor u.

Een jaar geleden verkozen jullie mij als jullie nieuwe voorzitter. Ik zei toen dat het een grote eer was om een partij als de onze, met de diepste en de oudste wortels van alle partijen, te mogen leiden.

Maar er is meer: we zijn gewoon ook de partij met de beste en de meest geëngageerde militanten.

Waar ik het afgelopen jaar ging spreken, hoe groot of hoe klein de afdeling was, waar ik te gast mocht zijn: telkens vertrok ik er met een warm gevoel.

Niet alleen door de gedrevenheid en de dossierkennis van de plaatselijke mandatarissen, maar ook en vooral door de warmte en de werkkracht van de mensen achter de schermen.

Zij die de uitnodigingen in de enveloppen steken, de broodjes smeren,

zij die de lidkaarten persoonlijk aan de leden gaan afgeven,

de borden zetten en de affiches plakken,

achter de tap staan op het eetfestijn of de afwas doen als iedereen naar huis is en de activiteit achter de rug is.

Een partij mag sterke boegbeelden hebben, sterke kandidaten, een geolied partijhoofdkwartier, maar een partij is niets zonder onze militanten, zonder jullie.

Ik wil jullie namens alle kopstukken, alle verkozenen van harte danken voor jullie trouwe inzet en jullie geloof in de partij. De komende 130 dagen gaan we samen op pad. De strijd die op ons afkomt gaat over veel meer dan de verkiezingen alleen. Het gaat om de vraag: hoe maken we België beter? Hoe kan Vlaanderen opnieuw vooruitgaan? Jullie weten dat daarvoor een sterke Open VLD nodig is. Laat ons dus samen de komende maanden hard werken en de handen uit de mouwen steken. Ik reken op jullie allemaal! En jullie mogen ook op ons rekenen!

Dankuwel en een gelukkig nieuw jaar!”

Voorzitter Open Vld – Gwendolyn Rutten

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here