Zelfstandige kinderopvang dreigt een kerkhof te worden

veraZelfstandige kinderopvang dreigt een kerkhof te worden. Zo vraagt Open Vld de uitvoering van het nieuwe decreet on hold te zetten

Vlaams Volksvertegenwoordiger Vera Van der Borght (Open Vld) zal morgen minister Jo Vandeurzen in het Vlaams Parlement aan de tand voelen over de aanslepende malaise in de sector van de zelfstandige kinderopvang. Vertegenwoordigers van die sector verzamelden vorige week om zich te beraden over de crisis die hen treft. Ze zijn het erover eens dat er vanuit de overheid onvoldoende steunmaatregelen worden genomen en dat ondernemen in de kinderopvang onmogelijk is geworden. Heel wat initiatieven kunnen financieel het hoofd niet meer boven water houden. Daarom worden bijkomende protestacties overwogen.

In maart 2011 presenteerde Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen zijn actieplan zelfstandige kinderopvang. Daarin klonk het toen dat “de precaire situatie van de zelfstandige kinderopvang de laatste maanden acuut werd. (…) De voorbije tijd werden de knelpunten binnen de zelfstandige kinderopvang blootgelegd”, waarna een opsomming volgde van de oorzaken van de het structureel gebrek aan economische leefbaarheid.

De lijst was lang, maar het actieplan maakte voor het eerst duidelijk dat de noodkreet ernstig werd genomen en dat er bij de minister ook eindelijk het besef was dat er iets moest gebeuren. Vandaag, bijna drie jaar later, is de situatie echter zo mogelijk nog erger.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Vera Van der Borght: “We worden week na week om de oren geslagen met berichten over effectieve en aangekondigde sluitingen: Bambino in ’s Gravenwezel (21 kindjes), Fien en Miel in Hasselt (13 kindjes), De Kleine Maatjes in Zonhoven (14 kindjes), De Kangoeroetjes in Merksplas (14 kindjes), Het Peuterpaleis in Puurs (twee vestigingen met in totaal 65 kindjes) en nog vele anderen. De lijst is ellenlang. De sector dreigde onlangs al met stakingen en een online petitie (www.kinderopvangtekort.be) oogst heel veel bijval.”

De oorzaken van de financiële kwetsbaarheid van zelfstandige voorzieningen zijn de voorbije jaren door het actieplan niet opgelost. Hier en daar werd een subsidie wat opgetrokken, maar onvoldoende om wezenlijk de financiële leefbaarheid te garanderen. De minister kondigde aan dat met het nieuwe decreet kinderopvang alle problemen van de baan zouden zijn aangezien alle vergunde voorzieningen dezelfde subsidiëring zouden ontvangen, ongeacht hun beheersvorm.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Peter Gysbrechts: “Een volledige gelijkschakeling van subsidies voor de zelfstandige sector ten opzichte van de erkende gesubsidieerde sector wordt pas tegen 2020 voorzien. Velen vrezen die zes jaar niet meer te kunnen overbruggen. Eerder dan een oplossing, blijkt het nieuwe decreet kinderopvang met tal van bijkomende verplichtingen veeleer de druppel te zijn die voor vele initiatiefnemers de emmer doet overlopen.”

Zo loopt bij Kind en Gezin de toekenning van de kindcodes aan ouders in de soep. Deze codes zijn nodig om inkomensgerelateerde ouderbijdragen te betalen in de zogenaamde IKG-voorzieningen. Ouders moeten sinds december die code bekomen door zelf hun ouderbijdragen via een online applicatie op de website van K&G te berekenen aan de hand van hun aanslagbiljet. Maar dat blijkt zowel voor K&G in plaats van een administratieve vereenvoudiging eerder een technische complexiteit. Initiatiefnemers zien dat tot nu toe slechts 30% een kindcode heeft bemachtigd.

Klap op de vuurpijl is het recente besluit van de administratie Financiën om het kostenforfait voor zelfstandige kinderdagverblijven te halveren. Voor wie financieel het water aan de lippen stond, betekent dit een bijna zekere verdrinkingsdood. De malaise is dan ook compleet in een sector waar de zelfstandige voorschoolse kinderopvang vorig jaar goed was voor een kleine 40.000 plaatsen of bijna 45% van het totale aantal voorschoolse kinderopvangplaatsen.

Vera Van der Borght: “Open Vld heeft zich steeds tegen het decreet gekant en er ook tegen gestemd. Onze waarschuwingen bleken inmiddels terecht. Een sector in nood wordt nog meer in het nauw gedreven. Ondertussen krijgen ouders het bericht dat hun kinderdagverblijf er de brui aan geeft en moeten ze plotseling wanhopig op zoek naar een plaats die niet meer te vinden is. Ons lijkt de enige uitweg uit deze impasse dat de minister de uitvoering van het decreet, voorzien op 1 april, on hold zet en de begrotingsmiddelen exclusief investeert in de financiële leefbaarheid van de zelfstandige opvang. De volgende Vlaamse regering moet dan beslissen over de verdere koers. De ouders smeken de minister om maatregelen, de initiatiefnemers hebben de hoop vrees ik helaas al opgegeven.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here