Infovergadering ruimtelijk uitvoeringsplan Bellewaerde Park

pretparkInfovergadering op maandag 27 januari over plannen Bellewaerde Park (Ieper/Zonnebeke)

Op maandag 23 december 2013 stelde de provincieraad het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Bellewaerde Park (Ieper/Zonnebeke) voorlopig vast.

De bedoeling van het plan is niet om uitbreidingsmogelijkheden te creëren maar om enerzijds binnen de bestaande perceelsgrenzen van het park een verdere functionele ontwikkeling te kunnen verzekeren en anderzijds duidelijkheid te bieden voor de omwonenden.

Vanaf maandag 20 januari organiseert de Provincie West-Vlaanderen een openbaar onderzoek hierover. Dit loopt tot en met vrijdag 21 maart. Tijdens deze periode kunnen omwonenden de plannen inkijken in het stadhuizen van Ieper en Zonnebeke en via de website www.west-vlaanderen.be/ruimtelijkeordening.

Informatievergadering op maandag 27 januari in Ieper
Over het plan wordt ook een informatievergadering gehouden. Deze vergadering vindt plaats op maandag 27 januari 2014 om 20 uur in het stadhuis op de Grote Markt in Ieper.

De aanleiding voor de opmaak van het plan is het feit dat de eerdere opgestelde Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s) niet meer beantwoorden aan de noden van een hedendaags themapark. Gezien de Provincie West-Vlaanderen in haar Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) Bellewaerde Park selecteerde als toeristisch-recreatief knooppunt van bovenlokaal belang is zij de bevoegde overheid om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken dat kan inspelen op de toekomstige potentiële ruimtevragen en eventuele ontwikkelingsnoden.

Bellewaerde Park wil op korte termijn in quarantainestallen voor dieren voorzien. De Amur Luipaarden worden er verwelkomd. Het park neemt namelijk deel aan een internationaal kweekprogramma van deze uiterst bedreigde diersoort waarvan er nog slechts 35 in het wild bestaan.

Na het openbaar onderzoek heeft de provincieraad 180 dagen om de plannen definitief vast te stellen. Daarna worden de plannen ter goedkeuring aan de bevoegde Vlaamse minster overgemaakt.

[www.west-vlaanderen.be/ruimtelijkeordening]

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here