Brussel is de derde rijkste regio van Europaeen met torenhoge werkloosheid

biancaDebaets vraagt doorlichting van Brussel door OESO. Brussel is de derde rijkste regio van Europa, goed voor 20 % van het bbp maar toch kent het gewest een torenhoge werkloosheid. “Brussel heeft veel potentieel maar kent ook veel uitdagingen. Dat potentieel moeten we beter benutten”, zegt Brussels Volksvertegenwoordiger Bianca Debaets (CD&V). Ze pleit daarbij voor een “Territorial Review of Metropolitan Areas”, een doorlichting van Brussel door de OESO die ook beleidsaanbevelingen voor de overheid formuleert.

Met deze “Territorial Reviews” maakt de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) een sterkte- zwakteanalyse van de regio of stad, brengt men de pijnpunten in kaart, maakt men een internationale vergelijking met andere steden en formuleert men aanbevelingen. 25 steden zagen al de meerwaarde in van zo’n doorlichting, o.a. steden in Canada, China en de VS. Zo werd recent de doorlichting van Chicago gepubliceerd. Naast het OESO-team werd het begeleidingscomité voor Chicago versterkt door de lokale overheid, universiteiten, stakeholders en overheidsexperten uit Nederland en Zweden. De conclusie was niet mals: de economie groeit er te traag, er wordt te weinig nieuw talent aangetrokken en er komen te weinig nieuwe jobs bij. Maar tevens werd ook het groeipotentieel in kaart gebracht. Voor Chicago en omgeving zit die potentiële groei vooral in de groene economie, o.a. gelet op de vele bedrijven die er actief zijn in de water- en luchtzuivering. Ook “de Randstad” het stedelijke gebied in westelijk Nederland dat Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en talrijke middelgrote steden omvat, deed eerder al beroep op de OESO. Men focuste daarbij op de bereikbaarheid van het gebied, verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen en het versterken van de economische specialisaties in de steden.

Als een regionale overheid een dergelijke doorlichting aan de OESO vraagt worden bepaalde parameters, die belangrijk zijn voor die regio, onderzocht. Vb demografische evolutie, milieu, scholingsgraad, economisch beleid enz. Daarop volgt een diepteonderzoek en worden de gegevens onderzocht in vergelijking met gelijkaardige buitenlandse steden. “Uit die buitenlandse good practices kunnen we leren,” zegt Debaets, “bv. met betrekking tot integratie op de arbeidsmarkt, milieu-efficentië van de stad, de burgerbetrokkenheid, interactie onderwijs-bedrijfsleven enz.”

Uit het antwoord op de interpellatie van Debaets aan Brussels Minster-President Rudi Vervoort bleek dat er geen concrete plannen zijn voor een dergelijke doorlichting maar dat het belang ervan wel onderschreven wordt. Debaets hoopt dat men deze mogelijkheid, in het kader van de nakende nieuwe bestuursperiode, ook daadwerkelijk aangrijpt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here