Op 12 jaar maar 5 van de 80.000 ambtenaren ontslagen

Ben WeytsDe puinhopen van het federaal personeelsbeleid: op 12 jaar 5 van de 80.000 ambtenaren ontslagen

Het personeelsbeleid bij de federale overheid is een absolute puinhoop. Op 12 jaar tijd werd nog niet de helft van alle federale ambtenaren geëvalueerd. In diezelfde periode werden op een totaal van 80.000 daardoor amper 5 ambtenaren ontslagen. “Als de slechte ambtenaren er niet uit vliegen, dan is dat volstrekt demotiverend voor de goed werkende ambtenaren. Zo krijgen we nooit een efficiënte overheid”, zegt N-VA-Kamerlid Ben Weyts.

Weyts bevroeg zich bij Staatssecretaris Bogaert over de stand van zaken van de zogenaamde ‘ontwikkelcirkels’. Deze werden in 2002 ingevoerd in het kader van de Copernicus-hervorming. “De ontwikkelcirkels gaan eigenlijk breder dan een gewone personeelsevaluatie”, verduidelijkt Weyts,”het is ook een instrument om de loopbaan en de persoonlijke ontwikkeling van de ambtenaar te ondersteunen. Het is dan ook ronduit schrijnend dat na 12 jaar nog altijd niet de helft van de ambtenaren deftig geëvalueerd is. Slecht presterende ambtenaren worden niet gestraft, goed werkende ambtenaren worden niet beloond. Hoe demotiverend kan een personeelsbeleid zijn?”

Per FOD lopen de cijfers sterk uiteen. Alleen de FOD ICT en Sociale Zekerheid hebben hun personeel al geëvalueerd zoals het moet. Andere overheidsdiensten zoals Defensie en Justitie hebben na 12 jaar welgeteld 0 personeelsleden geëvalueerd. De FOD Financiën telt 26.000 personeelsleden. Daarvan werden op 12 jaar tijd een 200-tal geëvalueerd. Van één personeelsbeleid is binnen de federale overheid dus eigenlijk geen sprake.

Amper evaluaties

Als een ambtenaar bij de evaluaties 2 onvoldoendes krijgt op drie jaar tijd, kan hij worden ontslagen. Maar vermits op 12 jaar tijd nog niet eens de helft van alle ambtenaren ook maar één keer geëvalueerd werd, wordt dus amper iemand ontslagen. 5 ontslagen op 80.000 ambtenaren, op 12 jaar tijd. Ben Weyts: “Dit is volstrekt demotiverend voor de talloze goed presterende ambtenaren die zien dat collega’s die er met hun pet naar gooien, gewoon aan het werk blijven. Uiteindelijk mogen de goed presterende ambtenaren dan ook nog eens het werk gaan doen van de slecht presterende. Elke moderne organisatie moet in het personeelsbeleid positief stimuleren maar ook negatief optreden indien nodig.”

Daarenboven, zelfs wanneer iemand geëvalueerd wordt met een onvoldoende als resultaat, moet de leidende ambtenaar nog een heel procedure doorlopen vooraleer hij na lange tijd effectief iemand kan ontslaan. Gevolg is dat veel leidende ambtenaren zichzelf de lijdensweg besparen.

“Heel het federale personeelsbeleid is vandaag slecht voor de goed presterende ambtenaren. En dus moeten we gaan naar een soepeler ontslagrecht, net zoals in de private sector. Alleen zo krijgen we gemotiveerde ambtenaren en een efficiënte overheid”, concludeert Weyts.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here