Deinze wil kinderen weerbaarder maken tegen pesten

pestoogStad Deinze schenkt het spel “Pest’Oog” aan de basisscholen om kinderen weerbaarder te maken tegen pesten. Op woensdag 8 januari zal het stadsbestuur het spel “Pest’Oog” van de vzw Zinloos geweld gratis schenken aan de basisscholen. De overhandiging vindt plaats tijdens de onderwijsraad om 10 uur in JC Brieljant.

Sinds 2010 is in Deinze een onderwijsraad actief. Vertegenwoordigers van alle onderwijsvormen komen er samen om het onderwijsbeleid van het stadsbestuur mee vorm te geven. Voor het eerst is dit onderwijsbeleid mee opgenomen in de meerjarenplanning van het bestuur.
“Deinze is een onderwijsstad”, weet schepen van onderwijs Trees Van Hove. “Duizenden kinderen en jongeren lopen dagelijks school in Deinze, maar ook veel volwassenen vinden vlot de weg naar het ruime onderwijsaanbod. Kwalitatief onderwijs is een troef van Deinze. Het is dan ook een mooie zaak dat we elkaar via de onderwijsraad kunnen ondersteunen om verder te groeien.”

Uiteenlopende thema’s
Binnen de onderwijsraad komen heel concrete thema’s aan bod, zoals het gebruik van de sportinfrastructuur en de verdeling van subsidies aan ouderraden. Daarnaast worden er echter ook complexere thema’s aangepakt, zoals probleemgedrag op school, het stimuleren van gelijke onderwijskansen en de aanpak van ongekwalificeerde uitstroom. “In Deinze neemt het forum Jeugd & School al jarenlang deze problemen aan binnen het secundair onderwijs”, zegt voorzitter John Caron, directeur van Leiepoort, campus Sint-Hendrik. “Via de onderwijsraad willen we onder meer de inzichten vanuit Jeugd & School uitdragen naar het basis- en volwassenenonderwijs.”

Zinloos geweld
Eén van de terugkerende thema’s is zinloos geweld. Stad Deinze heeft hiervoor een overeenkomst met de vzw zinloos geweld afgesloten. “Deinze nam in het verleden geregeld deel aan de acties van vzw Zinloos Geweld”, aldus schepen Van Hove. “Ook in de toekomst blijven we dit doen. We zijn dan ook blij dat we het nieuwe spel “Pest’Oog” gratis kunnen aanbieden aan de basisscholen.” Het spel maakt de bespreking van diversiteit, talenten en beperkingen bij 7 tot 10-jarigen mogelijk.

Bestellen kan ook via info@zinloosgeweld.net
Pest’OOg kost 35€ exclusief 8€ verzendingskost
http://www.zinloosgeweld.net

Meer over jeugd (http://www.jeugdgids.be)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here