Energiefactuur wordt steeds meer een bijkomende belastingbrief

electrEnergie wordt goedkoper, maar factuur wordt steeds meer een bijkomende belastingbrief

Gas en elektriciteit zijn eind december 2013 een stuk goedkoper dan eind december 2012. De gas- en elektriciteitsprijs daalden respectievelijk met 15 en 24 procent voor residentiële afnemers. De totale elektriciteitsfactuur daalde slechts met 8%. Deze daling is dan ook louter te danken aan de daling van de component energie in de elektriciteitsfactuur. Marc Van den Bosch, Directeur-Generaal van FEBEG: ‘Voor een huishoudelijke afnemer vertegen-woordigen de netkosten, taksen en heffingen 67% van totale elektriciteitsfactuur. Het stuk van de factuur waarop de leverancier vat heeft, bedraagt nog slechts 33%’.

De prijs van de energiecomponent in de elektriciteitsfactuur is hiermee de op één na laagste van de buurlanden. De totale elektriciteitsfactuur blijft echter de tweede duurste van de buurlanden en dit ondanks de daling van de energiecomponent. De heffingen en de netvergoeding blijven hoog door de vele toeslagen die verrekend moeten worden als gevolg van de openbare dienstverplichtingen. De elektriciteitsfactuur lijkt daardoor steeds meer op een bijkomende belastingbrief.

FEBEG vindt dat de financiering van de energiepolitiek in ons land beter zou gebeuren via de algemene middelen van de overheden in plaats van via de energiefactuur. ‘De leveranciers staan in voor de facturatie en de inning van deze toenemende netkosten en dragen hierbij alle risico’s betreffende wanbetaling (inclusief de administratieve kosten). Zij moeten de bedragen immers voorschieten aan de netbeheerders, ongeacht of zij deze kunnen innen of niet. De situatie wordt onhoudbaar, de leveranciers kunnen deze kosten niet verder blijven dragen met de dalende marges. De problematiek wordt meer en meer acuut omdat het aandeel van de netkosten, en taksen en heffingen in de eindfactuur waarop de leverancier geen vat heeft steeds groter wordt. Deze evolutie wordt trouwens ook bevestigd in de recente studie van de CREG’, aldus Marc Van den Bosch.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here